Sijoittajasuhdeperiaatteet

Ramirentin sijoittajasuhteiden tärkein tavoite on tukea Ramirentin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla tieto Ramirentin toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta asemasta, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa perustellun kuvan Ramirentistä sijoituskohteena.

Ramirentin tiedottamispolitiikan periaatteena on tarjota avointa, luotettavaa ja ajantasaista informaatiota.

Tavoitteena on antaa oikeaa ja yhdenmukaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajaviestinnän toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta vastaa Ramirentin sijoittajasuhteet yhdessä konserniviestinnän kanssa. Taloudellisten raporttien ja internetissä olevien sijoittajasivujen lisäksi yhtiön sijoittajaviestintään kuuluvat sijoittajatapaamiset ja seminaarit, joihin Ramirentin ylin johto ja sijoittajasuhdetoiminto osallistuvat aktiivisesti.

KALENTERI JA HILJAINEN JAKSO

Ramirent julkistaa vuosittain kalenterin, jossa näkyvät yhtiön osavuosikatsausten julkistamispäivät ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivä.

Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista ehkäistäkseen taloudellisten tietojen ilmitulon ja varmistaakseen tasavertaisen tiedonsaannin. Tänä aikana Ramirentin ylin johto ei millään tavoin kommentoi yhtiön liiketoimintanäkymiä, taloudellista tulosta tai tulevaisuuden näkymiä sijoittajille, analyytikoille tai tiedotusvälineille eikä ota näihin tahoihin yhteyttä. Hiljaisen jakson aikaisista, välitöntä julkistamista edellyttävistä tapahtumista Ramirent kuitenkin julkistaa tiedot mahdollisimman pian julkistamissäännösten mukaisesti ja kommentoi näitä tapahtumia tarvittaessa.


Jaa tämä sivu