Tärkeimmät kasvun ajurit

Kuusi tärkeää kasvun ajuria tukevat konevuokrausalan kasvua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

1 VUOKRAUSPENETRAATIO

 • Pitkällä aikavälillä penetraatioasteen odotetaan nousevan tasaisesti Euroopassa, kun vuokrauksen tuomat edut tulevat paremmin ilmi käyttäjille.
 • Rakennusyhtiöt pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintoihinsa ja keventämään taseitaan. Erityisesti laskusuhdanteen aikana yhtiöt pyrkivät tehostamaan toimintaansa ja vapauttamaan pääomaa ulkoistamalla kalustoa vuokrausyrityksille.
 • Mahdollinen suhdannetilanteen elpyminen ja aktiviteetin kasvu voi kasvattaa asiakkaiden vuokraustarvetta, mikäli asiakkaiden oman kaluston käyttöaste nousee korkeaksi.
 • Pohjoismaissa vuokrauspenetraatio on korkein Ruotsissa, minkä jälkeen tulevat Norja, Tanska ja Suomi. Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrausmarkkinat ovat vasta kehittymässä ja ne tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia.
 • Vuokraustoiminta on kehittymässä kahdeksi toisiaan täydentäväksi liiketoimintamalliksi: vuokraus toimipisteissä ja integroitujen palveluratkaisujen vuokraus. Molemmat mallit tarjoavat Ramirentille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan, ja yhtiö onkin kehittänyt myynnin toimintamallia vastaamaan paremmin asiakkaiden eritystarpeisiin.

2 KALUSTON ULKOISTAMINEN

 • Rakennusyritykset ulkoistavat yhä enemmän ydintoimintansa ulkopuolisia toimintoja vapauttaakseen pääomaa, parantaakseen joustavuutta ja vähentääkseen kiinteitä kuluja.
 • Myös teollisuusyritykset pyrkivät luopumaan ydintoimintaansa kuulumattomasta kalustosta.
 • Ramirentilla on kokemusta kaluston ulkoistuksista sekä asiakkaan liiketoimintatarpeiden mukaan räätälöidyistä sopimuksista.

3 VUOKRAUKSEN INTEGROIDUT RATKAISUT

 • Asiakkaat ovat enenevässä määrin valmiita antamaan konevuokraajille entistä laajempaa vastuuta projekteissa. Tätä kehitystä tukevat ajantasaisten kalustotoimitusten, kunnossapidon ja toiminnan kasvavat vaatimukset.
 • Teollisuusasiakkailla on erityistarpeita työterveyden ja -turvallisuuden, ekotehokkuuden, ympärivuorokautisen palvelun, ajantasaisten toimitusten, osaavien teknisten asiantuntijoiden ja työmaiden väliaikaisten toimipisteiden suhteen.
 • Ramirentilla on kokemusta laajoista vastuualueista ja koko kalustokapasiteetin sekä siihen liittyvien ratkaisujen hallinnoinnista työmailla.

4 MARKKINOIDEN KONSOLIDOITUMINEN

 • Konevuokrausalan toimijakenttä on hyvin pirstaleinen, ja Euroopassa toimii yli 14 000 vuokrausyritystä. Kolmen suurimman toimijan osuus Euroopan konevuokrausmarkkinasta on alle 10 prosenttia.
 • Ramirentin päämarkkinoilla on vain 2–3 maanlaajuista toimijaa, joilla on merkittävä markkinaosuus, sekä suuri joukko pieniä, tiettyyn tuoteryhmään tai maantieteelliseen alueeseen erikoistuneita toimijoita.
 • Ramirent on kasvanut menestyksekkäästi yritysostojen kautta. Yhtiön vankka taloudellinen asema ja vahva markkina-asema kaikissa toimintamaissa mahdollistavat Ramirentille aktiivisen roolin markkinoiden konsolidoitumiskehityksessä – yhtiön säilyttäessä samalla vahvan taloudellisen aseman.

5 UUDET ASIAKASSEGMENTIT

 • Vuokrauspenetraatio ja markkinoiden vakiintuneisuus vaihtelee uusissa asiakassegmenteissä, kuten energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä julkisella sektorilla.
 • Konevuokrausmarkkinan kehittyminen uusissa asiakassegmenteissä tarjoaa mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseen sekä on omiaan tasapainottamaan Ramirentin liiketoimintaportfoliota entisestään.
 • Etenkin teollisuussektoreilla yritykset tarvitsevat vuokrakalustoa huoltokatkojen, jatkuvien kunnossapitotoimien ja uudistusten aikana.

6 UUDET MAANTIETEELLISET ALUEET

 • Rakentamisen volyymeissa henkeä kohti on Ramirentin Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla edelleen pitkän aikavälin kasvupotentiaalia verrattuna pohjoismaiden vakiintuneempiin markkinoihin. Tämä luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia kyseisillä markkina-alueilla myös konevuokraukseen.
 • Ramirent tutkii strategisia laajentumismahdollisuuksia Manner-Euroopassa joko nykyisillä markkinoilla tai laajentumalla uusille maantieteellisille alueille.

Jaa tämä sivu