Näkymät 2015

Osavuosikatsaus Q3/2015 4.11.2015

Ramirentin näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän vaihtelevana vuonna 2015. Markkinatilanteen arvioidaan olevan haasteellinen erityisesti Suomen ja Norjan markkinoilla. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja EBITA-liiketulosprosentin olevan paikallisissa valuutoissa vuoden 2014 tasolla.


Markkinanäkymät segmenteittäin

Suomi

Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden pysyvän haastavina Suomessa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan tänä vuonna 1,7 %. Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan supistuvan 1 % vuonna 2015. Korjausrakentamisessa kysynnän arvioidaan kasvavan ikääntyvän asuntokannan ja korjausrakentamiseen osoitettujen valtion tukien ansiosta. Korjausrakentamisen arvon odotetaan ylittävän uudisrakentamisen arvon vuonna 2015. Heikon markkinatilanteen odotetaan jatkuvan asuntojen uudisrakentamisen sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Konevuokrauksen kysyntää tukevat toimitilarakentamisen sektorilla eräiden suurten kauppakeskus- ja teollisuusprojektien aloitukset. Infrarakentamisen odotetaan laskevan vuonna 2015 johtuen suurten projektien valmistumisista ja uusien investointien matalasta tasosta. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden vuotuiset investoinnit kasvavat sekä tehdasteollisuudessa että energiasektorilla vuonna 2015.

Ruotsi

Ramirent odottaa konevuokrauksen kysynnän pysyvän suotuisana Ruotsissa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä kaikkien rakentamisen sektoreiden korkean aktiviteetin johdosta. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,0 % vuonna 2015. Ruotsin Rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Ruotsin rakennusinvestointien odotetaan kasvavan 8,0 % vuonna 2015. Markkinatilanne on vahva erityisesti monissa Ruotsin suurimmista kaupungeista. Uusien asuntojen aloitusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla jatkuvan asuntopulan takia. Toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan toimistojen ja kaupan alan rakentamisen kasvun myötä. Hallituksen vuonna 2014 hyväksymä liikenneinfraohjelma tulee vauhdittamaan infrarakentamisen aktiviteettia erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla myös vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän vuonna 2015 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksesta. Konevuokrauksen kysynnän arvioidaan pysyvän melko vakaana Ruotsin teollisuussektorilla.

Norja

Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän haasteellisena Norjan konevuokrausmarkkinoilla vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä johtuen öljyn alhaisen hintatason luomasta makrotalouden epävarmuudesta. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan supistuvan 1,5 % tänä vuonna. Prognosesenteretin lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,9 % vuonna 2015. Merkittävänä kasvun moottorina arvioidaan toimivan tie-, rata- ja metroprojektit  Norjan hallituksen elvytystoimien seurauksena. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2015. Toimitilarakentamisen sektorilla odotetaan kasvua julkisen sektorin projektien tukemana. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan vuonna 2015. Norjan tilastokeskuksen ennusteen mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien arvioidaan laskevan 15,1 % vuonna 2015.

Tanska

Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden säilyvän vakaana Tanskassa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Tanskan kone-vuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,4 % tänä vuonna. Tanskan rakennusteollisuuden (DB) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015. Kysynnän korjausrakentamisessa ennustetaan heikkenevän, mutta asuntorakentamisen aktiviteetin arvioidaan kasvavan erityisesti suurten kaupunkien hyvän kysynnän myötä. Vuonna 2015 julkisten investointien odotetaan kasvattavan infrarakentamista sekä rakentamista erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen sektoreilla. Teollisuussektorin aktiviteetin odotetaan tukevan konevuokrauksen kysyntää myös vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä.

Baltian maat

Ramirent odottaa Baltian konevuokraus-markkinoiden kokonaiskysynnän säilyvän vakaana vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan koko Baltian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 2,5 % vuonna 2015. Virossa rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 4 % vuonna 2015. Rakennus-projektien odotetaan keskittyvän pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Viron alueelle. Latvian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 6 % vuonna 2015. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana, mutta toimitilarakentamisen odotetaan laskevan Ukrainan kriisin aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden johdosta. Liettuassa rakennus-markkinoiden arvioidaan kasvavan 1 % vuonna 2015. Kasvun moottoreina Liettuassa toimivat asuntorakentamisen kasvu ja korjausrakentamisen korkea aktiviteetti. EU-rahoitteisten projektien odotetaan alkavan pääosin vuonna 2016 tukien erityisesti infra- ja korjausrakentamista vuonna 2016.

Venäjä ja Ukraina (yhteisyritys Fortrentin kautta)

Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamiseen. Myös ruplan ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat talouskasvua Venäjällä. Ukrainan kriisin johdosta EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asettamat taloudelliset sanktiot ovat edelleen voimassa. Nämä aiheuttavat epävarmuutta Venäjän talouskehitykselle. Rakennusmarkkinoiden heikentynyt tilanne vaikuttaa kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntään Venäjällä vuonna 2015. Foreconin kesäkuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinat supistuvat noin kuusi prosenttia vuonna 2015. Ennusteen mukaan kaikki rakentamisen osa-alueet pienentyvät. Ukrainassa rakennusmarkkinoiden suhdannetilanne on heikentynyt merkittävästi ja markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena koko vuoden 2015 ajan.

Europe Central

Ramirent arvioi kokonaiskysynnän Europe Central -segmentin konevuokrausmarkkinoilla säilyvän suotuisana vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Euroopan konevuokrausalan liiton (ERA) lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Puolan konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan 2,6 % tänä vuonna. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 9,7 % vuonna 2015. Pääosin EU:n rahoittamat infrarakentamisen projektit toimivat ensisijaisena kasvun moottorina rakentamisen sektorilla. Markkinatilanteen arvioidaan olevan suotuisa asuntorakentaminen sektorilla uusien asuntoaloitusten kasvun myötä. Rakentamisen aktiviteetin arvioidaan jatkavan piristymistään toimitilarakentamisessa erityisesti teollisuusrakentamisen tukemana. Lisääntyvän korjausrakentamisen sekä voimalaitos- ja tuulivoimaprojektien korkean aktiviteetin ennustetaan tukevan konevuokrausmarkkinoita. Tšekin tasavallassa rakennusmark-kinoiden ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna 2015. Slovakian rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,1 % vuonna 2015. Konevuokrauksen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana erityisesti rakennussektorilla.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsaus Q2/2015 6.8.2015

Ramirentin näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän vaihtelevana vuonna 2015. Markkinatilanteen arvioidaan olevan haasteellinen erityisesti Suomen ja Norjan markkinoilla. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja EBITA-liiketulosprosentin olevan paikallisissa valuutoissa vuoden 2014 tasolla. 


Markkinanäkymät segmenteittäin

Suomi

Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden pysyvän haastavina Suomessa vuoden 2015 toisella puoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen markkinoiden arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2015. Korjausrakentamisessa kysynnän arvioidaan kasvavan ikääntyvän asuntokannan ja korjausrakentamiseen osoitettujen valtion tukien ansiosta. Heikon markkinatilanteen odotetaan jatkuvan uudisrakentamisen sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Konevuokrauksen kysyntää tukevat toimitilarakentamisen sektorilla tiettyjen suurten kauppakeskus- ja teollisuusprojektien aloitukset. Uusi hallitus suunnittelee kasvattavansa infrahankkeisiin suunnattuja varoja piristääkseen pysähtynyttä taloutta vuoden 2015 toisella puoliskolla. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden vuotuiset investoinnit kasvavat sekä tehdasteollisuudessa että energiasektorilla vuonna 2015.

Ruotsi

Ramirent odottaa konevuokrauksen kysynnän pysyvän suotuisana Ruotsissa vuonna 2015 rakentamisen korkean aktiviteetin johdosta. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen markkinoiden arvioidaan kasvavan Ruotsissa 5,0 % vuonna 2015. Markkinatilanne on vahva erityisesti monissa Ruotsin suurimmista kaupungeista. Uusien asuntojen aloitusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla jatkuvan asuntopulan takia. Toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan toimistojen ja kaupan alan rakentamisen kasvun myötä. Hallituksen vuonna 2014 hyväksymä liikenneinfraohjelma tulee vauhdittamaan infrarakentamisen aktiviteettia erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla myös vuoden toisella puoliskolla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös vuonna 2015 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksesta. Konevuokrauksen kysynnän arvioidaan pysyvän melko vakaana Ruotsin teollisuussektorilla.

Norja

Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän haasteellisena Norjan konevuokrausmarkkinoilla vuonna 2015 johtuen makrotalouden epävarmuudesta yhdistettynä öljyn alhaiseen hintatasoon. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2015. Hallituksen elvytystoimien arvioidaan tukevan infrarakentamista ja tie-, rata- ja metroprojektien odotetaan toimivan merkittävänä kasvun ajurina. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2015. Toimitilarakentamisen sektorilla odotetaan kasvua julkisen sektorin projektien tukemana. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan vuonna 2015. Norjan tilastokeskuksen arvion mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ennustetaan laskevan selvästi tänä vuonna.

Tanska

Ramirent odottaa konevuokrausmarkkinoiden säilyvän vakaana Tanskassa vuoden 2015 toisella puoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,2 % vuonna 2015. Kysynnän korjausrakentamisessa ennustetaan heikkenevän selvästi, mutta asunto-rakentamisen aktiviteetin arvioidaan pysyvän vakaana erityisesti suurten kaupunkien hyvän kysynnän myötä. Vuoden 2015 toisella puoliskolla julkisten investointien odotetaan kasvattavan infrarakentamista sekä rakentamista terveydenhuollon ja koulutuksen sektoreilla. Teollisuussektorin aktiviteetin odotetaan tukevan konevuokrauksen kysyntää toisella vuosipuoliskolla.

Baltian maat

Ramirent odottaa Baltian konevuokrausmarkkinoiden kokonaiskysynnän säilyvän vakaana vuoden 2015 toisella puoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan koko Baltian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 2,5 % vuonna 2015. Virossa rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 4 % vuonna 2015. Rakennus-projektien odotetaan keskittyvän pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Viron alueelle. Latvian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 6 % vuonna 2015. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana, mutta toimitilarakentamisen odotetaan laskevan Ukrainan kriisin aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden johdosta. Liettuassa rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1 % vuonna 2015. Kasvun moottoreina Liettuassa toimivat asuntorakentamisen kasvu ja korjausrakentamisen korkea aktiviteetti. Useiden EU-rahoitteisten projektien odotetaan alkavan vuoden 2015 toisella puoliskolla vauhdittaen erityisesti infra- ja korjausrakentamista Baltian maissa.

Venäjä ja Ukraina (Fortrent-konserni)

Ramirent arvioi konevuokrauksen kysynnän olevan Venäjällä vaatimatonta vuonna 2015. Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamisen sektoriin. Myös ruplan ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat talouskasvua Venäjällä. EU:n ja USA:n taloudelliset pakotteet Venäjälle Ukrainan kriisin johdosta pysyvät voimassa aiheuttaen lisää epävarmuutta Venäjän talouden kehitykselle. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 2 % vuonna 2015. Talonrakentamisen ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla suurten projektien tukemana, mutta infrarakentamisen arvioidaan laskevan selvästi. Ukrainassa rakennusmarkkinoiden aktiviteetti on heikentynyt merkittävästi ja markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena koko vuoden 2015 ajan.

Europe Central

Ramirent arvioi kokonaiskysynnän Europe Central -segmentin konevuokrausmarkkinoilla säilyvän suotuisana vuoden 2015 toisella puoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 9,7 % vuonna 2015. Pääosin EU:n rahoittamat infrarakentamisen projektit toimivat kasvun moottorina rakentamisen sektorilla. Markkinatilanteen arvioidaan olevan suotuisa asuntorakentaminen sektorilla uusien asuntoaloitusten kasvun myötä. Rakentamisen aktiviteetin arvioidaan jatkavan piristymistään toimitilarakentamisessa teollisuusrakentamisen tukemana. Lisääntyvän korjausrakentamisen sekä voimalaitos- ja tuulivoimaprojektien korkean aktiviteetin ennustetaan tukevan konevuokrausmarkkinoita. Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna 2015. Slovakian rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,1 % vuonna 2015. Konevuokrauksen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana erityisesti rakennussektorilla.

Jaa tämä sivu