Näkymät 2014

Ramirent muutti vuoden 2014 näkymiään 16.12.2014

Ramirentin päivitetyt näkymät:

“Ramirentin vuoden 2014 neljännen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan laskevan lievästi verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen. Toimenpidesuunnitelmat on otettu käyttöön ja lisäksi uudelleenjärjestelyt ja alaskirjaukset, jotka ovat yhteensä noin neljä miljoonaa euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä, vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2014 EBITA-liiketulokseen. Vuoden 2014 bruttoinvestointien pitkäaikaisiin varoihin ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 10 % alle vuoden 2013 tason.”

Ramirentin aiemmat näkymät:

“Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.”

Ramirent julkaisee vuoden 2014 tuloksen 12.2.2015.Q3/2014 osavuosikatsaus 6.11.2014

Markkinoiden näkymät 2014

Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan supistuvan kaksi prosenttia vuonna 2014. Uusien asuntojen aloitukset tulevat laskemaan selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana julkisen sektorin projektien hyvän aktiviteetin seurauksena. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hallituksen elvytystoimien ja lisääntyneen korjaustarpeen seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana. ERA:n (Euroopan konevuokrausalan järjestö) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan laskevan 1,6 % vuonna 2014.

Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 11,0 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Infrarakentamisen aktiviteetin ennustetaan kasvavan hieman ja valtaosa kasvusta tulee Tukholman ja Göteborgin alueilta. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös vuonna 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2014.

Progonosesenteretin lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2014. Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan laskevan, kun taas infrarakentamisen odotetaan pysyvän aktiivisena valtion määrärahojen kohdistuessa rata- ja metroprojekteihin. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän tänä vuonna lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden alhainen aktiviteetti asuntorakentamisen sektorilla sekä konevuokrausmarkkinoiden ylikapasiteetti vaikuttavat negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan kaksi prosenttia vuonna 2014.

Tanskan rakennusteollisuuden (DB) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,5 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta tasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla sekä asteittain toipuvasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen hyvästä kysynnästä kaikilla rakentamisen sektoreilla. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret projektit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 0,7 % vuonna 2014.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden odotetaan olevan hieman edellisvuoden tason alapuolella. Euroconstructin ennusteen mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan Liettuassa kolme prosenttia ja supistuvan Latviassa kaksi prosenttia sekä Virossa seitsemän prosenttia. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua Baltian maissa. Toimitilarakentamisen odotetaan elpyvän Latviassa ja Liettuassa vuonna 2014. Infrarakentamisen markkinat ovat tänä vuonna alhaisemmalla tasolla johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Korkea aktiviteetti energiasektorilla tukee Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

Merkittävä lähiaikojen riski on Ukrainan kriisin pitkittyminen ja laajentuminen. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin yhden prosentin vuonna 2014. Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan supistuvan vuonna 2014. Ukrainassa markkinatilanne säilyy haastavana.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,2 % vuonna 2014. Rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisen sektoreilla Puolan markkinoilla. Tosin useiden suurten projektien päättyessä markkinoilla on pula uusista käynnistyvistä suurista projekteista lyhyellä aikavälillä. Markkinatilanteen arvioidaan säilyvän vakaana korjausrakentamisessa. Uudet voimalaitos- ja liuskekaasuprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna 2014. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna 2014. Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 3,8 %. Slovakian rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 1,7 % asunto- ja infrarakentamisen tukemana.

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.


Q2/2014 osavuosikatsaus 9.7.2014


Markkinoiden näkymät 2014

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,8 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna, johtuen asuntoaloitusten selvästä laskusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän useiden tulevien suurten rakennusprojektien ansiosta. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hallituksen elvytystoimien ja lisääntyneen korjaustarpeen seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,4 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna 2014. Hallituksen uusi liikenneinfrastruktuuriohjelma tulee kasvattamaan rakentamisen aktiviteettia rata- ja tierakentamisessa erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 0,4 % vuonna 2014. Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan laskevan selvästi markkinoiden yleisen epävarmuuden johdosta. Infrarakentamisen odotetaan pysyvän aktiivisena valtion tukien merkittävän kasvun seurauksena rata- ja metroprojekteihin. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden alhainen aktiviteetti asuntorakentamisen sektorilla sekä konevuokrausmarkkinoiden ylikapasiteetti tulevat vaikuttamaan negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden toisella puoliskolla.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 2,5 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta tasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla ja asteittain toipuvasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen hyvästä kysynnästä kaikilla rakentamisen sektoreilla. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret projektit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit.

Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Liettuassa 3 % ja supistuvan Latviassa 2 % ja Virossa 7 % Euroconstructin ennusteen mukaan. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan elpyvän Latviassa ja Liettuassa vuonna 2014. Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Konevuokrausmarkkinoiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla rakentamisen sektorilla. Korkea aktiviteetti energiasektorilla tulee tukemaan Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

Merkittäviä riskejä ovat Ukrainan kriisin laajentuminen ja EU:n voimakkaat taloudelliset pakotteet. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin 1 % vuonna 2014. Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa, kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan noin 5 % vuonna 2014. Toisaalta useita potentiaalisia kauppakeskushankkeita on tulossa markkinoille. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana.

Puolassa rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Tosin useiden suurten projektien päättyessä markkinoilla on pula uusista käynnistyvistä suurista projekteista lyhyellä aikavälillä. Markkinatilanteen arvioidaan säilyvän vakaana korjausrakentamisessa. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,2 % vuonna 2014. Uudet voimalaitosprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna 2014. Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 3,8 %. Slovakian rakennusmarkkinoiden ennustetaan elpyvän asunto- ja infrarakentamisen tukemana. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan Slovakiassa 1,7 % vuonna 2014.

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.Q1/2014 osavuosikatsaus 8.5.2014

Markkinoiden näkymät 2014

Rakennusteollisuuden (RT) huhtikuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen markkinoiden odotetaan laskevan 1,0 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna, johtuen asuntoaloitusten jäämisestä alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan hieman elpyvän muutamien suurten rakennusprojektien ansiosta. Julkisen sektorin rakentamisen ja korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hieman vuonna 2014. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana.

Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) maaliskuussa 2014 julkaistun ennusteen perusteella Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvuennustetta on nostettu. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 5,0 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ja infrarakentamisen ennustetaan toimivan kasvun moottorina. Toimitilarakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Prognosesenteret:in maaliskuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden kasvuarviota on laskettu. Rakennusmarkkinoiden arvioidaan nyt kasvavan 0,2 % vuonna 2014. Prognosesenteret odottaa asuntoaloitusten laskevan selvästi vuonna 2014. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan hallituksen suunnitelma parantaa maan liikenneinfrastruktuuria tulee tukemaan infrarakentamista. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden aktiviteetin hidastuminen rakentamisen sektorilla vaikuttaa negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Tanskan rakennusteollisuuden (DB) helmikuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta lähtötasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan hieman toimitilarakentamisessa, johtuen pääosin uudisrakentamisen lisääntyneestä aktiviteetista julkisella sektorilla ja asteittain toipuvan yleisen taloudellisen tilanteen ansiosta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen julkisen sektorin rakennusten merkittävästä korjaustarpeesta. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret investoinnit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit.

Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan Liettuassa ja laskevan sekä Virossa että Latviassa. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan paranevan hieman vuonna 2014. Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Konevuokrausmarkkinoiden kysynnän rakentamisen sektorilla odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Vahva aktiviteetti energiasektorilla tukee Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

Merkittävä riski vuodelle 2014 on Ukrainan kriisin laajentuminen, tai EU:n voimakkaat taloudelliset pakotteet. Näillä toimenpiteillä olisi nykyistä suuremmat vaikutukset lähiaikojen talousnäkymiin Venäjällä ja Ukrainassa. Euroconstruct ennustaa Venäjän rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2014 noin kaksi prosenttia ja pidemmän aikavälin markkinanäkymät ovat edelleen myönteiset. Konevuokrauspalveluiden odotetaan kasvavan rakentamista enemmän. Ukrainan kriisin vaikutukset eivät ole mukana ennusteissa. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana.

Puolassa rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Markkinatilanteen odotetaan myös paranevan korjausrakentamisessa. Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2014. Uudet voimalaitosprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna 2014. Tšekin tasavallassa kaikkien rakentamisen sektoreiden odotetaan supistuvan vuonna 2014. Slovakian rakennusmarkkinoita tukee infrarakentamisen paremmat markkinanäkymät.

Ramirentin näkymät vuodelle 2014 ennallaan

Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.Q4/2013 osavuosikatsaus 17.2.2014

Markkinoiden näkymät 2014

Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 0,5 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna,johtuen rakennusyhtiöiden varovaisuudesta uusien asuntojen aloituksissa. Toimitilarakentamisen aktiviteetin odotetaan hieman elpyvän asteittain toipuvan liikerakentamisen myötä. Julkisen sektorin rakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna 2014. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan hiukan. Valtion teknologisen tutkimuskeskuksen (VTT) ennusteen mukaan konevuokrausmarkkinat kasvavat Suomessa 3,0 % vuonna 2014.

Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 1,6 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan toimivan kasvun moottorina. Toimitilarakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Useilla teollisuuden aloilla markkinatilanteen odotetaan kehittyvän positiivisesti. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 2014.

Epävarmuus on lisääntynyt Norjan rakennusmarkkinoilla. Markkinoiden kasvu on tasaantumassa vaikkakin markkinoiden volyymit ovat edelleen korkealla tasolla. Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan, Norjan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna 2014. Prognosesenteret odottaa asuntoaloitusten laskevan vuonna 2014 johtuen Norjan talouden yleisestä epävarmuudesta. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän suotuisana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan hallitus on julkaissut ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa maan liikenneinfrastruktuuria. Tämän arvioidaan tukevan myös konevuokrausmarkkinoita. Norjan tilastokeskuksen mukaan öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna mikä osaltaan tukee konevuokrauspalveluiden kysyntää. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 3,6 % vuonna 2014. Lisääntynyt epävarmuus rakennussektorilla voi vaikuttaa negatiivi-
sesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan elpyvän vuonna 2014. Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 3,3 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan selvästi, tosin alhaiselta lähtötasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan parantuvan toimitilarakentamisessa, pääosin johtuen asteittain elpyvästä taloudellisesta aktiviteetista. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan johtuen julkisen sektorin rakennusten merkittävästä korjaustarpeesta. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet investoinnit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit. Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestön (ERA) ennusteen mukaan Tanskan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,9 % vuonna 2014.

Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden volyymin odotetaan olevan hieman alle edellisvuoden tason. Rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan Liettuassa ja laskevan sekä Virossa että Latviassa.Uusien asuntoaloitusten arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua. Toimitilarakentamisen markkinatilanteen odotetaan paranevan hieman vuonna 2014. Infrarakentamisen markkinatilanne heikkenee selvästi johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa.

Euroconstructin joulukuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan, Venäjän rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2 % vuonna 2014.Konevuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan rakentamista enemmän. Ukrainassa markkinatilanne säilynee haastavana. Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset. Venäjällä rakentaminen keskittyy edelleen vahvasti uudisrakentamiseen.

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014


Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.

Jaa tämä sivu