Näkymät 2013


17.2.2014 Ramirent päivitti vuoden 2013 näkymiään seuraavasti:

“Ramirent arvioi, että konsernin EBITA-liiketulos vuonna 2013 on noin 92 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2012 oli 100,6 miljoonaa euroa.”

8.11.2013 Osavuosikatsaus Q3 2013

Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän Suomessa odotetaan laskevan 3,0 % vuonna 2013. Sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan asunto- ja toimitilarakentamisen sektoreilla. Markkinatilanteen arvioidaan heikkenevän infrarakentamisessa.

Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan laskevan 1,0 % vuonna 2013. Asuntorakentamisen odotetaan kasvavan edellisvuoden tasolta. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013, kun taas korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan kaikilla rakentamisen sektoreilla vuonna 2013.

Norjan rakennusmarkkinoiden kasvun arvioidaan hidastuvan hieman vuonna 2013. Prognosesenteret tutkimuslaitoksen lokakuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 3,9 % vuonna 2013. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntoja infrarakentamisessa. Myös korjausrakentamisen määrä on kasvussa, tosin kasvuvauhti on hitaampaa kuin uudisrakentamisessa. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Tanskan rakennusmarkkinat alkoivat hitaasti toipua kolmannen neljänneksen aikana. Tanskan rakennusteollisuuden mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan laskevan 0,8 % vuonna 2013. Kysynnän odotetaan kasvavan korjausrakentamisessa. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla vuonna 2013. Toimitilarakentamisen ennustetaan laskevan tänä vuonna.

Baltian maissa markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. Baltian rakennusmarkkinoiden toipumisen ennustetaan jatkuvan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Euroconstructin kesäkuun 2013 ennusteen mukaan rakentamisen määrän Baltiassa odotetaan kasvavan maltillisesti eli noin 2−4 % vuonna 2013.

Ramirent ei odota Europe Central – segmentin markkinoiden toipuvan vuonna 2013. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan Puolassa 5,6 %. Tšekin tasavallassa rakentamisen volyymin odotetaan laskevan 6,0 % ja Slovakiassa 2,0 % vuonna 2013.

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2013 ENNALLAAN

Ramirent odottaa että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason.

8.8.2013 Osavuosikatsaus Q2 2013

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2013


Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän Suomessa odotetaan laskevan 1,2 % vuonna 2013. Sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013. Korjaus-rakentamisen ennustetaan kasvavan asunto- ja toimitilarakentamisen sektoreilla. Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän vakaana infrarakentamisessa.

Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan laskevan 0,8 % vuonna 2013. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013, kun taas korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan kaikilla rakentamisen sektoreilla vuonna 2013.

Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suotuisana vuonna 2013. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän ennustetaan kasvavan Norjassa 5,7 % vuonna 2013. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Myös korjausrakentaminen määrä on kasvussa, tosin kasvuvauhti on hitaampaa kuin uudisrakentamisessa. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Tanskan rakennusmarkkinat alkoivat toipua hitaasti toisen neljänneksen aikana. Euroconstructin mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan 3,0 % vuonna 2013. Kysynnän odotetaan kasvavan korjausrakentamisessa. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla vuonna 2013. Toimitilarakentamisen ennustetaan kasvavan tänä vuonna.

Baltian maissa markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana. Baltian rakennusmarkkinoiden toipumisen ennustetaan jatkuvan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Euroconstructin kesäkuun 2013 ennusteen mukaan rakentamisen määrän Baltiassa odotetaan kasvavan hieman eli noin 2−4 % vuonna 2013.

Markkinanäkymät Venäjällä ovat pidemmällä aikavälillä myönteiset, mutta Euroopan talouden epävarmuus heijastui myös Venäjälle vuoden alkupuoliskolla. Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä 3 % vuonna 2013. Kone- ja laitevuokrauksen odotetaan kasvavan selvästi rakentamista enemmän. Ukrainassa markkinatilanne on edelleen haastava.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT MUUTTUNEET

Ramirent arvioi aiemmin, että yhtiön vuoden 2013 EBITA-liiketulos pysyy vuoden 2012 tasolla. Unkarin liiketoimintojen myyntiin liittyvien kertaluonteisten kustannusten takia Ramirent odottaa, että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason.


8.5.2013 Osavuosikatsaus Q1 2013


MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2013


Rakennusteollisuuden (RT) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee 3 % vuonna 2013. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna 2013. RT:n ennusteen mukaan korjausrakentaminen kasvaa 3 % vuonna 2013.

Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee Ruotsissa 1 % vuonna 2013. Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen ennustetaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suotuisana vuonna 2013. Prognoscentret tutkimuslaitoksen huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 5,8 % vuonna 2013. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Prognoscentret arvioi, että korjausrakentaminen kasvaa edelleen Norjassa vuonna 2013. Kysynnän odotetaan pysyvän suotuisana useilla teollisuuden toimialoilla.

Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan alkavan vähitellen toipua vuoden 2013 toiselta neljännekseltä lähtien. Tanskan rakennusteollisuuden huhtikuussa julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan 1,4 % vuonna 2013. Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen ennustetaan kasvavan hiukan vuonna 2013. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän vakaana.

Baltian maissa markkinatilanne oli suhteellisen vakaa, vaikkakin markkinoiden volyymit ovat vielä selvästi alle edellisen suhdannesyklin huippujen. Rakentamisen markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan rakentamisen määrän odotetaan kasvavan hieman eli noin 2−4 % vuonna 2013.

Ramirent ei odota Europe Central -segmentin markkinoiden toipuvan vuonna 2013. Euroconstructin mukaan rakentamisen määrän ennustetaan laskevan vuonna 2013 1−4 % Europe Central -toimintamaissa (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari).


VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Ramirentin näkymät vuodelle 2013 ovat ennallaan. Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

12.2.2013 Osavuosikatsaus Q4 2012


MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2013

Konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2013, arvioi Euroopan konevuokrausliitto (ERA).

Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan vähenevän Suomessa 2,3 % vuonna 2013. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaana tänä vuonna.


Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvioidaan nousevan 0,2 % vuonna 2013 Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan. Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2013.

Euroconstructin ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 5,6 % vuonna 2013. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntorakentamisessa ja infrarakentamisessa. Useilla teollisuuden aloilla kysynnän ennustetaan pysyvän hyvänä.

Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2,2 % vuonna 2013 (Euroconstruct). Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna 2013. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana.

Euroconstructin ennusteen mukaan Europe Central (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari) segmentin maissa markkinatilanteen ennustetaan pysyvän haasteellisena. Euroconstruct odottaa, että rakentaminen kasvaa hieman Europe East (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina) maissa. Erityisesti Venäjän markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.Jaa tämä sivu