Näkymät 2017

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2017

Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta.


MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin yhtiön toimintamaista.

Pohjoismaisten konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin kahdella prosentilla vuonna 2017. Suomessa markkinatilanteen arvioidaan säilyvän suosiollisena kasvavan asuntojen uudisrakentamisen ja suurten toimitilarakentamisen projektien vauhdittamana. Ruotsissa rakentamisen korkean aktiviteetin arvioidaan vaikuttavan positiivisesti konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntään koko maassa. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina tai kasvavan hieman. Baltiassa markkinatilanne vaihtelee maittain. Markkinatilanne on haastava Latviassa, kun taas Virossa ja Liettuassa markkinoiden aktiviteetin arvioidaan paranevan. Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa maiden taloudet ovat elpymisen alkuvaiheessa, minkä arvioidaan piristävän rakentamisen ja konevuokrauksen markkinoita. Puolassa ja Slovakiassa konevuokrausmarkkinoita tukevat uusien projektien aloitukset sekä rakentamisen että teollisuuden sektorilla. Rakentamisen alhaisen aktiviteetin takia markkinatilanne Tšekin tasavallassa on hiljaisempi.

Jaa tämä sivu