Näkymät 2018

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2018

Ramirent arvioi, että vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta.

Markkinoiden näkymät vuodelle 2018

Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. 

Vuoden 2018 alun kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle kaikissa Ramirentin eri asiakasryhmissä ja markkina-alueilla. Suomessa konevuokrausmarkkinoiden suhdanteen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Ruotsissa rakentamisen voimakkaan kehityksen odotetaan jatkuvan ja pitävän konevuokrauksen kysynnän korkealla tasolla vuonna 2018 vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä ja riskitasot ovat kohonneet. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltiassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa konevuokrauksen markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän suotuisina.


Jaa tämä sivu