Ramirent sijoituskohteena

Vahva markkina-asema

Ramirent on toimintamaissaan yksi alansa johtavia yrityksiä. Ramirentin strategiana on laajentaa asiakaspohjaansa ja säilyttää tasapainoinen maantieteellinen markkinaportfolio sekä vahva kannattavuus. Paikallinen markkinajohtajuus on yksi kannattavuuden perustekijöistä, ja pyrimmekin markkinajohtajuuteen kaikilla markkinoillamme.

Kannattava kasvu
Ramirent pyrkii kannattavaan kasvuun. Liiketoiminnan tasapainoisuutta on lisätty laajentamalla asiakaskuntaa ja kehittämällä tuotevalikoimaa kohti one-stop-shop –tarjontaa. Ramirentin vakaan kasvun jatkuminen Pohjoismaissa on luonut pohjan nopealle laajentumiselle voimakkaasti kasvavilla Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla.

Vahva tase
Ramirentin tavoitteena on vankka taloudellinen asema, joka tuo toimintaan vakautta sekä vähentää riippuvuuttamme suhdannevaihteluista ja ulkopuolisesta rahoituksesta. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa aktiivisen rooli toimialan konsolidoitumisessa.

Osinkopolitiikka
Ramirentin tavoitteena on jakaa osinkona yli 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

Jaa tämä sivu