Osakerekisteri

Osakepääoma ja osakkeiden määrä
Ramirent Oyj:n osakepääoma on 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä oli 107 996 578 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Omat osakkeet
Vuoden 2017 kesäkuun lopussa Ramirent Oyj:lla oli hallussaan

700 750 omaa osaketta eli 0,65 % kaikista osakkeista.

Euroclear Finland Oy

Ramirent Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs., Helsinki.

Jaa tämä sivu