Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16. maaliskuuta 2017 kello 10:00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9:00.

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ehdotus uusien jäsenten valitsemiseksi:

Ann Carlsson
S.1966, M.Sc. (Henkilöstöhallinto), Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Erik Bengtsson
S. 1969, DI, Ruotsin kansalainen. Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi.

Ramirent on vastaanottanut esityksen kahdelta suurimmalta osakkeenomistajaltaan hallituksen uudesta kokoonpanosta ja palkitsemisesta (englanniksi)


Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Euroclear notification form in English and in Swedish.

Tärkeät päivämäärät:

6.3.2017 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
13.3.2017 viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen
16.3.2017 yhtiökokous
a) 20.3.2017 ensimmäinen osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä 4.4.2017
b) 28.9.2017 toinen osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä 3.10.2017TietosuojalomakeOsakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada varsinaisen yhtiökokouksen 2017 käsiteltäväksi kokoukselle kuuluvan asian, on ilmoitettava tästä yhtiön  hallitukselle viimeistään 5.2.2017 mennessä. Pyyntö on osoitettava hallitukselle ja lähetettävä osoitteeseen:

Annika Berg
P 116, 01511 Vantaa
Sähköposti: annika.berg (at) ramirent.com

Jaa tämä sivu