9.4.2008

Ramirent Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ YHTIÖTIEDOTE 9.4.2008

RAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

- Vuoden 2007 tilinpäätös hyväksyttiin ja osingoksi päätettiin 0,50 euroa osakkeelta.
- Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
- Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta hyväksyttiin.
- Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.


Ramirent Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2008 ja osinko maksetaan 28.4.2008.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Seuraavat Ramirentin hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk ja lisäksi 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 5.434.921 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.434.921 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5.434.921 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen alentaa yhtiön taseen mukaista ylikurssirahastoa per 31.12.2007 126.643.828,85 eurolla siirtämällä osakepääomaan 13.314.918,13 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 113.328.910,72 euroa.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam ja varapuheenjohtajaksi Susanna Renlund.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin ja jäseneksi Susanna Renlundin.

Hallitus valitsi uudelleen työvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin ja jäseniksi Kaj-Gustaf Berghin ja Ulf Lundahin.RAMIRENT OYJ

Kari Kallio
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Kari Kallio, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2830
Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 020 750 2834

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com


Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 340 toimipisteessä 13 maassa ja sen pääkonttori on Vantaalla. Liikevaihto vuonna 2007 oli 634 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yli 3.600. Ramirent on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja www.ramirent.com.
Jaa tämä sivu