Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Ramirent Oyj ja englanniksi Ramirent Plc.

2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on erilaisten rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettävien koneiden, laitteiden ja tavaroiden maahantuonti, vuokraus, myynti ja markkinointi. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät asennus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muut palvelut sekä urakointityöt. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai tytäryhtiöidensä välityksellä. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita toimintaansa liittyviä maa-alueita rakennuksineen, osakkeita ja osuuksia.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus
Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen.

7 § Edustamisoikeus
Toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastajat
Yhtiössä tulee olla vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Kaikkien tilintarkastajien tulee olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja mikäli yhtiön hallitus niin päättää, yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kokouksessa on esitettävä

1 tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä,

valittava

8 hallituksen jäsenet;

9 tilintarkastajat.

12 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Jaa tämä sivu