Tilintarkastaja

Ramirentin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2011, KHT Ylva Erikssonin ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. 17. maaliskuuta 2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Ylva Erikssonin toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Työvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajan riippumattomuuden. Tilintarkastuksen laajuus, keskeiset osa-alueet ja kustannukset käyvät ilmi yksityiskohtaisesti konsernin tilintarkastussuunnitelmasta.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot käsittävät tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 281 tuhatta euroa (288 tuhatta euroa) ja palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 185 tuhatta euroa (425 tuhatta euroa).






Jaa tämä sivu