Hallinnointi


Ramirent Oyj (“Ramirent” tai ”yhtiö”) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) (jäljempänä "hallinnointikoodi"), osakeyhtiölakia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Hallintointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinalnd.fi.


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (pdf)


Jaa tämä sivu