Ramirentin päivitetyn strategian keskiössä pääomatehokas ja kannattava kasvu Konevuokrauksen ydinliiketoiminnassa

RAMIRENT OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                   30.11.2017 klo 9.00

Ramirent julkaisee uuden strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuosille 2018-2020 edeltäen yhtiön pääomamarkkinapäivää, joka pidetään Helsingissä huomenna 1. joulukuuta 2017. Uuden strategian tarkoituksena on keskittyä pääomatehokkaaseen kasvuun Ramirentin ydinliiketoiminnassa Konevuokrauksessa ja siihen liittyvissä palveluissa. Tämän seurauksena Ramirent tutkii strategisia vaihtoehtoja liittyen Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan mukaan lukien toiminnan mahdollinen myynti. Johtuen heikosta tuloskehityksestä Tanskassa, Ramirent aloittaa Tanskan toimipisteverkoston  uudelleenjärjestelyn ja kirjaa arviolta 2 miljoonan euron suuruisen uudelleenjärjestelykulun 2017 vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Konsernin strategian tavoitteena vuosina 2018-2020 on kehittää kannattavuutta keskittymällä järjestelmällisesti yrityksen kannattaviin liiketoimintoihin, suorituskyvyn johtamiseen, toimiviin prosesseihin, pääomatehokkuuteen ja ihmisten johtamiseen.

"Ydinliiketoimintamme konevuokraus tarjoaa edelleen mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen osakkeenomistajille. Maantieteellisen kattavuutemme ansiosta edessämme on neljän miljardin arvoinen kasvava markkina, jossa on mahdollisuuksia osaketuottoon ja jalansijan saamisen vuokrauspalveluille, kun tarkennamme arvolupaustamme ja parannamme toimintamme laatua. Näemme kasvumahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksissä ja Baltian ja Keski-Euroopan alueilla, joihin aiomme keskittyä tulevina vuosina entistä enemmän. Myös toimitusketjumme laadun parantamisessa on suuria mahdollisuuksia. Kehittämällä alan parhaiten toimivan toimitusketjun näytämme palvelutasoissa esimerkkiä koko toimialalle. Arvolupauksemme vuokraamisesta omistamisen sijaan on jo vahva, ja voimme vahvistaa sitä entisestään juuri palvelun nopeutta ja täsmällisyyttä parantamalla, sanoo Tapio Kolunsarka, Ramirentin toimitusjohtaja.

"Ramirentin uudistetun konsernistrategian mukaisesti keskitymme kasvamaan pääomatehokkaasti ydinliiketoiminnassamme konevuokrauksessa ja kehittämään kurinalaisesti vuokraus- ja oheisliiketoimintoja, joista saamme synergioita ydinliiketoimintaamme. Tätä silmällä pitäen arvioimme strategisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan mahdollinen myynti."

"Pysymme yleiskonevuokraajana, mutta keskittyminen niihin tuotelinjoihin ja nykyisiin maantieteellisiin alueisiin, joissa voimme kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE) selkeästi pääomakustannusten yli, on paras tapa luoda kestävää arvoa osakkeenomistajille tällä toimialalla", Kolunsarka jatkaa.
 
"Aiomme jatkaa kannattavuuden parantamista heikon tulostason yksiköissä ja aloitamme uudelleenjärjestelyt Tanskan toimipisteverkostossa, minkä johdosta Ramirent kirjaa arviolta 2 miljoonan euron suuruisen ei-vertailukelpoisen kustannuksen Tanskan segmentissä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä", toteaa Kolunsarka.

Kannattavaa kasvua ydinliiketoimintaan -strategiamme keskeiset tekijät

Parempi ote pk-yrityksistä
Markkinaosuutemme pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla on yhä keskivertoa alemmalla tasolla, ja aiomme saada tästä toimialasta paremman otteen parantamalla asiakaskokemusta ja kaluston saatavuutta.

Suurten asiakkaiden ensisijainen valinta
Haluamme entisestään vahvistaa asemaamme suurten asiakkaiden ensisijaisena valintana tarjoamalla kehittyneitä kokonaisratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, tuottavuutta ja vastuullisuutta rakennusalalla sekä muilla sektoreilla. Ramirentilla on markkinoiden paras tarjoama rakennusalan yritysten tuottavuuden parantamiseksi.

Alan parhaan toimitusketjun rakentaminen
Parannamme saatavuutta, toimitusten tarkkuutta ja toimitusketjun tehokkuutta vuoteen 2020 mennessä kehittämällä ja digitalisoimalla prosesseja. Toimitusketjun hallinnassa on hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tiukempi suorituskyvyn johtaminen heikosti toimivissa yksiköissä
Tähtäämme siihen, että vuoteen 2020 mennessä yhdenkään yksikön tai asiakaspalvelukeskuksen liiketulosprosentti (EBIT %) ei jää alle 10:een. Otamme käyttöön selkeät suorituskyvyn mittarit koko yritykselle.

Pääomatehokas kasvu
Tähtäämme keskiarvoa parempaan kasvuun pääoman kannalta kevyissä tuotekategorioissa ja kasvatamme pääomatehokkuuttamme parantamalla toimitusketjuamme sekä optimoimalla korvausinvestoinnit. Aiomme kasvaa vuosittain 2 prosenttia ennen kuin kasvuinvestointimme realisoituvat.

Halutuksi työpaikaksi kehittyminen keskittymällä johtamiseen ja turvallisuuteen
Parantaaksemme suoritustamme ja saavuttaaksemme päivitetyt strategiset ja taloudelliset tavoitteemme, haluamme olla paras mahdollinen työpaikka. Kehittämällä Ramirentin johtamiskulttuuria ja turvallisuusstandardeja tähtäämme parhaiden työpaikkojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Mittari
 
Tavoite Aiemmat mittarit ja tavoitteet
Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR)
 
Kaksinumeroinen kasvuluku 2018-2020 Liikevaihdon kasvu > BKT + 2% per vuosi
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 16% vuoden 2020 loppuun mennessä Oman pääoman tuotto (ROE) 12% tilikaudelta
 
 
Osingonjakosuhde
 
> 50% tilikauden tuloksesta
 
> 40% tilikauden tuloksesta
 
 
Nettovelka/käyttökate
 
< 2,5 -kertainen jokaisen tilikauden lopussa < 2,5 -kertainen jokaisen tilikauden lopussaMuutoksia raportoinnissa ja markkina-alueiden segmentoinnissa
Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen alusta lähtien Ramirent raportoi Baltian ja Europe Central -segmentin yhtenä Itä-Euroopan markkina-alueena. Jatkossa Ramirent julkistaa taloudelliset tiedot seuraavien viiden segmentin mukaan: Ruotsi, Suomi, Itä-Eurooppa, Norja ja Tanska. Konevuokrauksen, Ratkaisuliiketoiminnan ja Siirtokelpoisten tilaratkaisujen nimiä ei jatkossa käytetä, vaan myynti raportoidaan konevuokrauksesta, palveluista ja käytetyn kaluston myynnistä. Kiinteiden kulujen osalta Ramirent ottaa käyttöön uuden, käyttökatteeseen ja yleiskuluihin (SG&A) pohjautuvan laskentamallin ja raportoi jatkossa liikevoiton (EBIT) EBITA:n lisäksi.

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2017 säilyy muuttumattomana

Vuodelle 2017 Ramirent toistaa ohjeistustaan: Vuonna 2017 Ramirentin vertailukelpoisen EBITA:n odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Pääomamarkkinapäivä huomenna 1.12.
Ramirent järjestää pääomamarkkinapäivän pääkonttorillaan Helsingissä huomenna. Pääomamarkkinapäivä keskittyy Ramirentin uuteen strategiaan, uusiin taloudellisiin tavoitteisiin ja liiketoiminnan kehitykseen segmenteittäin. Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana webcastina osoitteessa ramirent.com klo 9:00 -14:00 CET.


LISÄTIETOJA:

Pierre Brorsson, EVP ja talousjohtaja, puh. +46 8 624 9541,
pierre.brorsson@ramirent.com

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 20 750 2859,franciska.janzon@ramirent.com

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 771 työntekijää 298 toimipaikassa yhteensä kymmenessä maassa Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.


JAKELU: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Jaa tämä sivu