Ramirent Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Vantaa, Suomi, 2017-02-17 08:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ramirent Oyj Pörssitiedote 17.2.2017 klo 9.05

Ramirentin hallitus on 16.2.2017 päättänyt suunnatusta osakeannista luovuttamalla omia osakkeita vastikkeetta. Osakkeet luovutetaan osittain vuoden 2014 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöön panemiseen. Ramirent Oyj luovuttaa yhteensä 18 920 yhtiön hallussa olevaa Ramirentin osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan 2014 kuuluville avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Palkkio perustuu osakkeiden omistuksen perusteella jaettaviin lisäosakkeisiin (matching shares). Suoritukseen perustuvia osakkeita (performance shares) ei makseta, koska ansaintajaksolle asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Osakepalkkio-ohjelmasta on tiedotettu 27.3.2014 annetulla pörssitiedotteella. Osakkeet on tarkoitus luovuttaa avainhenkilöille 1.3.2017 mennessä.

Lisäksi yhtiö luovuttaa yhteensä 228 344 yhtiön hallussa olevaa Ramirentin osaketta vastikkeetta Ramirent Oyj:n tytäryhtiön Safety Solutions Jonsereds AB:n johdolle osana vähemmistöosakkuuden kauppahintaa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Ramirentin yhtiökokouksen 17.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 700 750 omaa osaketta.

LISÄTIETOJA:
Pierre Brorsson, talousjohtaja, puh. +46 8 624 9541

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 686 työntekijää 290 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent - More than machines®.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Jaa tämä sivu