Ramirent Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2017

Vantaa, Suomi, 2017-03-16 11:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ramirent Oyj Pörssitiedote 16.3.2017 klo 12.25

Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 16.3.2017, vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohti 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 4.4.2017 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2017 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.9.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2017 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2017 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon toisen maksuerän maksamista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen sen nykyiset jäsenet: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Tobias Lönnevall ja Susanna Renlund, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Ann Carlsson ja Erik Bengtsson. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.600 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ("PwC") toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 antaman hankkimisvaltuutuksen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 30.3.2017.

Ramirent Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Pierre Brorsson, talousjohtaja, puh. +46 8 624 9541

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 686 työntekijää 290 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent - More than machines®.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Jaa tämä sivu