Ramirent Oyj:n osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2017: Vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut tuloskertymä

Vantaa, Suomi, 2017-05-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ramirent Oyj Osavuosikatsaus 9.5.2017 klo 9.00

TAMMI-MAALISKUU 2017 LYHYESTI
· Liikevaihto 164,6 (146,0) miljoonaa euroa, kasvua 12,7 prosenttia tai 12,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
· Raportoitu ja vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 16,6 (7,2) miljoonaa euroa tai 10,1 prosenttia (5,0 %) liikevaihdosta
· Bruttoinvestoinnit 41,6 (40,4) miljoonaa euroa
· Rahavirta investointien jälkeen 5,2 (-6,8) miljoonaa euroa
· Muutos segmenttiraportointiin: Ramirentin osuus Fortrentin tuloksesta raportoidaan konsernin segmenteille kohdistamattomissa erissä; Europe East -segmentti nimettiin Baltia -segmentiksi

AVAINLUVUT (milj. EUR ja %) 1-3/17 1-3/16 MUUTOS 1-12/16
Liikevaihto 164,6 146,0 12,7 % 665,2
Käyttökate (EBITDA) 42,6 31,9 33,6 % 169,0
Osuus liikevaihdosta, % 25,9 % 21,8 % 25,4 %
Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 16,6 7,2 128,8 % 68,1
Osuus liikevaihdosta, % 10,1 % 5,0 % 10,2 %
Raportoitu EBITA-liiketulos 16,6 7,2 128,8 % 59,2
Osuus liikevaihdosta, % 10,1 % 5,0 % 8,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,08 0,02 n/a 0,20
Bruttoinvestoinnit 41,6 40,4 3,0 % 190,8
Rahavirta investointien jälkeen 5,2 -6,8 177,0 % -20,7
Sitoutunut pääoma kauden lopussa 614,7 613,6 0,2 % 645,0
Vertailukelpoinen ROCE % (R12) 11,2 % 10,1 % 9,3 %
Raportoitu ROCE % (R12) 7,8 % 10,7 % 6,2 %
Vertailukelpoinen ROE % (R12) 16,1 % 13,3 % 12,1 %
Raportoitu ROE % (R12) 10,2 % 14,6 % 7,2 %
Nettovelka 340,6 287,9 18,3 % 345,8
Nettovelka/EBITDA (R12) 1,9x 1,7x 12,8 % 2,0x
Henkilöstö kauden lopussa (HTV) 2 741 2 685 2,1 % 2 686

RAMIRENTIN OHJEISTUS VUODELLE 2017
Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta.

RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA TAPIO KOLUNSARKA:
"Vuotemme alkoi hyvin vahvalla yli 12 prosentin liikevaihdon kasvulla ensimmäisellä neljänneksellä, osittain pääsiäisen ajoittumisen johdosta. Kasvu konevuokrauksessa oli hyvä ja tuloskertymä parani samalla selvästi. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liiketulosmarginaali oli samalla tasolla kuin koko vuoden 2016 vastaava.
Kannattavuuttamme paransivat volyymin kasvu, hyvä markkinatilanne, suotuisa liiketoiminnan jakauma ja parantunut hinnoittelu joissakin segmenteissämme sekä vakaa edistyminen kannattavuuden parannustoimissa. EBITA-liiketulos parani 16,6 (7,2) miljoonaan euroon tai 10,1 prosenttiin (5,0 %) liikevaihdosta. Kiinteät kulumme laskivat 39,6 prosenttiin (41,8 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulosmarginaali parani kaikissa segmenteissä ja erityisen tyytyväisiä olemme Ruotsin ja Europe Central segmenttien kannattavuuden paranemiseen. Rahavirtamme investointien jälkeen oli positiivinen 5,2 miljoonaa euroa (-6,8) ensimmäisellä neljänneksellä.
Olen ilahtunut nähdessäni kehitystä kannattavuuden parantamiseen liittyvissä painopistealueissamme. Tehokkuuden parantuminen Europe Centralissa on nyt tosiasia ja toimitusketjun suorituskyky ja kustannustehokkuus ovat asteittain paranemassa myös Ruotsissa. Muutoshankkeet Ruotsin telineliiketoiminnoissa ja Norjan siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnassa etenivät myös neljänneksellä. Kuitenkin nyt, kun lähestymme vuoden sesonkikautta, meidän täytyy keskittyä tarmokkaasti ydinliiketoimintaamme ja perusprioriteetteihimme ylläpitääksemme suoritustasoamme.
Vuokraus on tulevaisuuden toimiala ja suhtaudumme edelleen optimistisesti yhtiömme pitkän tähtäimen kehitysmahdollisuuksiin. Olemme asemoituneet hyvin hyötyäksemme trendeistä koskien ydintoimintojen ulkoistuksia, resurssitehokuutta ja tuottavuuden parantamisen tarvetta rakentamisen sektorilla. Tämä tavoite mielessä työstämme kattavaa strategiapäivitystä, joka toteutetaan tämän vuoden aikana."

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa.
Suomessa markkinatilanteen arvioidaan säilyvän suotuisana kasvavan asuntojen uudisrakentamisen ja suurten toimitilarakentamisen projektien tukemana. Ruotsissa vahvana jatkuneen suhdannetilanteen rakentamisen sektorilla arvioidaan vaikuttavan positiivisesti konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntään. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina tai kasvavan hieman. Baltiassa markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana Virossa ja Liettuassa, sekä paranevan Latviassa uusien projektien aloitusten tukemana. Puolassa ja Slovakiassa konevuokrausmarkkinoita tukevat uusien projektien aloitukset sekä rakentamisen että teollisuuden sektoreilla. Rakentamisen alhaisen aktiviteetin takia markkinatilanne Tšekin tasavallassa on hiljaisempi.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 9.5.2017 klo 11.00 Suomen aikaa Klaus K:ssa, Bulevardi 2-4, Helsinki, Studio K.

NETTILÄHETYS JA KONFERENSSIPUHELU
Tiedotustilaisuutta voi seurata tiistaina 9.5.2017 klo 11.00 Suomen aikaa suorana nettilähetyksenä yhtiön nettisivujen www.ramirent.com tai konferenssipuhelun kautta. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 981 710 495 (FI), +46 856 642 702 (SE) +44 203 194 0552 (UK) ja +1 855 716 15 97 (US). Nauhoitus on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä.

KALENTERI VUODELLE 2017
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista.
Puolivuosikatsaus 2017 2.8.2017
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017 8.11.2017
Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

LISÄTIETOJA
Pierre Brorsson, talousjohtaja
puh. +46 8 624 9541, pierre.brorsson(at)ramirent.com
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. +358 20 750 2859, franciska.janzon(at)ramirent.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 741 työntekijää 292 toimipaikassa yhteensä kymmenessä maassa Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.
Liitteet:
Ramirent 1-3 2017 osavuosikatsaus.pdf 

Jaa tämä sivu