Ramirent Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Merkittävä tulosparannus ja vahva kassavirta

Ramirent Oyj                           Pörssitiedote                            8.2.2018 klo 9.00

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Ramirent Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Ramirent-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.ramirent.com.

Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LOKA-JOULUKUU 2017 LYHYESTI
- Liikevaihto 200,3 (180,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,0 % tai 11,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
- Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos oli 26,41 (21,1) miljoonaa euroa tai 13,2 %1 (11,7 %) liikevaihdosta; EBITA-liiketulos oli 25,1 (21,2) miljoonaa euroa tai 12,5 % (11,7 %) liikevaihdosta
- Vertailukelpoinen EBIT-liiketulos oli 24,33 (19,2) miljoonaa euroa tai 12,1 %3 (10,6 %) liikevaihdosta; EBIT-liiketulos oli 23,0 (19,2) miljoonaa euroa tai 11,5 % (10,6 %) liikevaihdosta
- Bruttoinvestoinnit 31,0 (47,0) miljoonaa euroa
- Rahavirta investointien jälkeen 53,6 (11,1) miljoonaa euroa

TAMMI-JOULUKUU 2017 LYHYESTI
- Liikevaihto 723,7 (665,2) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 % tai 9,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
- Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos oli 99,01 (68,12) miljoonaa euroa tai 13,7 %1 (10,2 %2) liikevaihdosta; EBITA-liiketulos oli 97,7 (59,2) miljoonaa euroa tai 13,5 % (8,9 %) liikevaihdosta;
- Vertailukelpoinen EBIT-liiketulos oli 90,63 (59,02) miljoonaa euroa tai 12,5 %3 (8,9 %2) liikevaihdosta; EBIT-liiketulos oli 89,3 (38,4) miljoonaa euroa tai 12,3 % (5,8 %2) liikevaihdosta
-Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,594 (0,356) euroa; EPS oli 0,59 (0,20) euroa
- Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto, ROCE, oli 13,8 %4 (9,3 %); ROCE oli 13,8 % (6,2 %)
- Bruttoinvestoinnit 166,4 (190,8) miljoonaa euroa
- Rahavirta investointien jälkeen 51,6 (-20,7) miljoonaa euroa
- Yhtiön hallitus esittää osingon nostettavaksi 0,44 (0,40) euroon osakkeelta 

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa Q4 2017 ja 1-12/2017
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,9 miljoonaa euroa 1-12/2016
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,6 miljoonaa euroa 1-12/2016
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa ja joiden verovaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa Q4 2017 ja 1-12/2017
5 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat verovaikutus huomioiden 0,1 miljoonaa euroa Q4 2016
6 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,6 miljoonaa euroa ja joiden verovaikutus oli 4,6 miljoonaa euroa 1-12/ 2016


RAMIRENTIN OHJEISTUS VUODELLE 2018

Ramirent arvioi, että vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta.

  

AVAINLUVUT (milj. EUR ja %) 10-12/17 10-12/16 MUUTOS 1-12/17 1-12/16 MUUTOS
Liikevaihto 200,3 180,5 11,0 % 723,7 665,2 8,8 %
Käyttökate (EBITDA) 53,1 47,9 11,0 % 205,5 169,0 21,6 %
Osuus liikevaihdosta, % 26,5 % 26,5 %   28,4 % 25,4 %  
Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 26,41 21,1 24,9 % 99,01 68,12 45,3 %
Osuus liikevaihdosta, % 13,2 % 11,7 %   13,7 % 10,2 %  
EBITA-liiketulos 25,1 21,2 18,5 % 97,7 59,2 65,0 %
Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 11,7 %   13,5 % 8,9 %  
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 24,31 19,2 26,7 % 90,61 59,03 53,7 %
Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 10,6 %   12,5 % 8,9 %  
Liiketulos (EBIT) 23,0 19,2 19,6 % 89,3 38,4 133,0 %
Osuus liikevaihdosta, % 11,5 % 10,6 %   12,3 % 5,8 %  
Vertailukelpoinen EPS, EUR 0,174 0,115 49,1 % 0,594 0,356 68,2 %
Tulos/osake EPS, EUR 0,16 0,12 41,1 % 0,59 0,20 186,7 %
Bruttoinvestoinnit 31,0 47,0 -34,1 % 166,4 190,8 -12,8 %
Rahavirta investointien jälkeen 53,6 11,1 - 51,6 -20,7 n/a
Sitoutunut pääoma kauden lopussa       654,4 645,0 1,5 %
Vertailukelpoinen ROCE %       13,8 % 9,3 %  
ROCE %       13,8 % 6,2 %  
Vertailukelpoinen ROE %       20,6 % 12,1 %  
ROE %       20,9 % 7,2 %  
Nettovelka       337,9 345,8 -2,3 %
Nettovelka/EBITDA       1,6x 2,0x -19,6 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa Q4 2017 ja 1-12/2017
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,9 miljoonaa euroa 1-12/2016
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,6 miljoonaa euroa 1-12/2016
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa ja joiden verovaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa Q4 2017 ja 1-12/2017
5 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat verovaikutus huomioiden 0,1 miljoonaa euro Q4 2016
6 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,6 miljoonaa euroa ja joiden verovaikutus oli 4,6 miljoonaa euroa 1-12/2016

RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA TAPIO KOLUNSARKA NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ JA KOKO VUODEN 2017 TULOKSESTA:
"Vuoden 2017 alussa asetimme vuodelle yhden ainoan tavoitteen: saavuttaa merkittävä tulosparannus kaikissa liiketoimintasegmenteissämme. Nyt kun vuosi 2017 on takana, minulla on täysi syy olla tyytyväinen Ramirent-tiimimme saavutuksista. Vertailukelpoinen EBITA-liiketuloksemme kasvoi 45 % prosenttia 99,0 miljoonaan euroon ja EBITA-liiketulos vahvistui 13,7 %:iin edellisen vuoden 10,2 %:sta. Kaikkien segmenttiemme vertailukelpoinen tulos parani, ja erityisen ilahduttavaa oli Ruotsin ja Europe Central -segmenttien vahva tulosparannus. Onnistunut käänne monissa heikon tulostason yksiköissämme on ollut tärkeä tekijä kannattavuuden parantamisessa. Haluaisin kiittää kaikkia Ramilaisia määrätietoisesta ja kurinalaisesta työstä vuonna 2017. 

Saavutimme myös nopeimman vertailukelpoisen myynnin kasvun vuoden 2012 jälkeen, 9,3 % ja onnistuimme erityisen hyvin painopistealueillamme: konevuokrauksessa sekä myynnissä pienille ja keskisuurille asiakkaille. Kysyntä markkina-alueillamme vuonna 2017 oli suotuisa. Kysyntä Baltia ja Europe Central -segmenteissä parani selvästi, nostaen niiden yhteenlasketun osuuden konsernin liikevoitosta neljännekseen.

Viimeisellä vuosineljänneksellä suorituksemme pysyi vahvana huolimatta tilapäisesti korkeammista kiinteistä kuluista. Olen erityisen tyytyväinen vertailukelpoisen EBITA-liiketuloksen ja -marginaalin kehitykseen kaikissa segmenteissä, mukaan lukien myös Tanska ja Norja, jotka molemmat ylittivät 10 prosentin vertailukelpoisen EBITA-marginaalin tason vuosineljänneksellä.

Koko vuoden rahavirta investointien jälkeen parani 51,6 miljoonaan euroon edellisvuoden -20,7 miljoonasta eurosta ja katsauskauden sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) parani 13,8 %:iin edellisvuoden 6,2 %:sta. Huomioiden vuoden 2017 nopea liikevaihdon kasvu, vahva rahavirtamme korostaa kykyämme kasvaa pääomatehokkaasti.

Julkaisimme uuden strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme vuosille 2018-2020 pääomamarkkinapäivillämme joulukuussa 2017. Tähtäämme pääomatehokkaaseen ja kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminnassamme, rakennuskoneiden vuokrauksessa ja aiomme saavuttaa 16 % sitoutuneen pääoman tuoton (ROCE) vuoteen 2020 mennessä ja kasvattaa kumulatiivista osakekohtaista tulostamme (EPS) vuosien 2018-2020 aikana kaksinumeroisella kasvuluvulla.

Vuonna 2017 saavutetun tuloskäänteen jälkeen olemme luottavaisia tulevaisuutemme suhteen. Vuoden 2018 alkupuolen markkinatilanne näyttää suotuisalta Ramirentin eri asiakasryhmissä ja markkina-alueilla, ja näemme edelleen paljon mahdollisuuksia jatkaa sisäisen toimintamme parantamista. Uudet taloudelliset tavoitteemme ja pääomatehokkuuden painottaminen ovat oikea tapa tuottaa Ramirentin osakkeenomistajille lisäarvoa tulevina vuosina. Linjassa tämän kanssa Ramirentin hallitus on tänään ehdottanut, että vuodelta 2017 maksettava osinko korotetaan 0,44 euroon (0,40) osakkeelta, mikä vastaa 75 %:n voitonjakosuhdetta."

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa.
Vuoden 2018 alun kysynnän näkymät ovat suotuisat konevuokraukselle kaikissa Ramirentin eri asiakasryhmissä ja markkina-alueilla. Suomessa konevuokrausmarkkinoiden suhdanteen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Ruotsissa rakentamisen voimakkaan kehityksen odotetaan jatkuvan ja pitävän konevuokrauksen kysynnän korkealla tasolla vuonna 2018 vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä ja riskitasot ovat kohonneet. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltiassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa konevuokrauksen markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän suotuisina.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 245 975 831,02 euroa, josta vuoden 2017 tilikauden tulos on 15 926 255,72 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,44 euroa osaketta kohti 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 4.4.2018 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2018 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.9.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2018 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2018 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon toisen maksuerän maksamista.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään torstaina 8.2.2018 klo 10.30 suorana audiocastina osoitteessa www.ramirent.com yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Pierre Brorsson. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 981 710 495 (FI), +46 856 642 702    (SE) +44 203 194 0552 (UK) ja +1 855 716 15 97 (US). Audiocast ja puhelinkonferenssin nauhoitus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä.

KALENTERI VUODELLE 2018
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista.

Yhtiökokous                                                                            15.3.2018

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu                                   9.5.2018

Puolivuosikatsaus                                                                    8.8.2018

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu                                     7.11.2018

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. 

LISÄTIETOJA:
Pierre Brorsson, talousjohtaja
puh.+46 8 624 9541, pierre.brorsson@ramirent.com

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet
puh.+358 20 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com       

           
Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2017 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 724 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 820 työntekijää 293 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent - More than machines®.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com


Ramirent tilinpäätöstiedote 2017_web

Jaa tämä sivu