Ramirent Oyj:n puolivuosikatsaus 2017: Liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkui

Helsinki, 2017-08-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Ramirent Oyj                Puolivuosikatsaus                     2.8.2017 klo 9.00

 Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti
· Liikevaihto 174,1 (169,4) milj. euroa, kasvua 2,8 % tai 4,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
· Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos parani 22,0 (17,51) milj. euroon tai 12,6 % (10,3 % 1) liikevaihdosta
· Bruttoinvestoinnit 52,4 (60,1) milj. euroa

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti
· Liikevaihto 338,7 (315,4) milj. euroa, kasvua 7,4 % tai 7,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
· Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos parani 38,6 (24,81) milj. euroon tai 11,4 % (7,9 % 1) liikevaihdosta
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) parani 0,20 (0,111) euroon
· Bruttoinvestoinnit 94,0 (100,5) milj. euroa
· Rahavirta investointien jälkeen -10,9 (-30,5) milj. euroa

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2017 muuttumaton
Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta.

 Avainluvut

AVAINLUVUT (milj. EUR ja %) 4-6/17 4-6/16 MUUTOS 1-6/17 1-6/16 MUUTOS 1-12/16
Liikevaihto 174,1 169,4 2,8 % 338,7 315,4 7,4 % 665,2
Käyttökate (EBITDA) 48,2 42,2 14,2 % 90,8 74,1 22,5 % 169,0
Osuus liikevaihdosta, % 27,7 % 24,9 %   26,8 % 23,5 %   25,4 %
Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 22,0 17,51 25,4 % 38,6 24,81 55,7 % 68,1
Osuus liikevaihdosta, % 12,6 % 10,3 %   11,4 % 7,9 %   10,2 %
EBITA-liiketulos 22,0 16,6 32,4 % 38,6 23,8 61,7 % 59,2
Osuus liikevaihdosta, % 12,6 % 9,8 %   11,4 % 7,6 %   8,9 %
Vertailukelpoinen EPS, EUR 0,12 0,091 33,1 % 0,20 0,111 74,4 % 0,35
Tulos/osake EPS (EUR) 0,12 0,08 43,4 % 0,20 0,11 84,7 % 0,20
Bruttoinvestoinnit 52,4 60,1 -12,8 % 94,0 100,5 -6,4 % 190,8
Rahavirta investointien jälkeen -16,1 -23,7 32,1 % -10,9 -30,5 64,3 % -20,7
Sitoutunut pääoma kauden lopussa       653,6 641,5 1,9 % 645,0
Vertailukelpoinen ROCE %       11,4 % 9,3 %   9,3 %
ROCE %       8,3 % 9,0 %   6,2 %
Vertailukelpoinen ROE %       16,8 % 12,9 %   12,1 %
ROE %       11,4 % 12,6 %   7,2 %
Nettovelka       378,6 354,4 6,8 % 345,8
Nettovelka/EBITDA       2,0x 2,1x -3,6 % 2,0x

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,9 miljoonaa euroa Q2 2016

Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka:
"Olemme tyytyväisiä suorituksemme paranemiseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi 7,4 % tai 7,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna ja EBITA-liiketulos parani 38,6 (24,8) miljoonaan euroon tai 11,4 % (7,9 %) liikevaihdosta.

Toinen neljänneksemme oli pitkälti odotuksiemme mukainen. Liikevaihto kasvoi 2,8 % tai 4,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Tänä vuonna pääsiäisen ajoittuminen toiselle neljännekselle ensimmäisen neljänneksen sijaan hidasti liikevaihdon kasvua. EBITA-liiketuloksen kehitys jatkui myös positiivisena saavuttaen 22,0 (17,5) miljoonaa euroa tai 12,6 % (10,3 %) liikevaihdosta toisella neljänneksellä. Kaikkien segmenttien EBITA-liiketulos parani paitsi Tanskan. Kasvumme konevuokrauksessa oli hyvä ja muutoshankkeet heikon tulostason yksiköissä etenivät. Positiivisin kehitys toisella neljänneksellä nähtiin Europe Central -segmentissä, jossa tehokkuusohjelmamme toimeenpano jatkui vahvana ja markkinatilanne parani.

Olemme edenneet hyvin kannattavuuden parantamisohjelmassamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan suotuisana ja tulemme edelleen keskittymään perusprioriteetteihimme ylläpitääksemme hyvän suoritustason myös toisella vuosipuoliskolla."

Markkinoiden näkymät vuodelle 2017
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. 
Suomessa markkinatilanteen arvioidaan säilyvän suotuisana asuntojen uudisrakentamisen ja suurten toimitilarakentamisen projektien tukemana. Ruotsissa rakentamisen sektorilla vahvana jatkuneen suhdannetilanteen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti konevuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden kysyntään. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltiassa markkinatilanteen odotetaan paranevan uusien projektien aloitusten tukemana verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Puolassa ja Slovakiassa konevuokrausmarkkinoita tukevat uudet rakentamisen ja teollisuuden projektit. Rakentamisen alhaisen aktiviteetin takia markkinatilanne Tšekin tasavallassa on hiljaisempi.

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 2.8.2017 klo 10.30 suorana audiocastina osoitteessa www.ramirent.com yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 981 710 495 (FI), +46 856 642 702 (SE) +44 203 194 0552 (UK), ja +1 855 716 1597 (US). Audiocast ja puhelinkonferenssin nauhoitus on saatavilla yhtiö kotisivuilla myöhemmin samana päivänä.

Kalenteri vuodelle 2017
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista
  

2017

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 8.11.2017
Pääomamarkkinapäivä 1.12.2017

2018

Tilinpäätös 2017  8.2.2018
Yhtiökokous 15.3.2018
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 9.5.2018
Puolivuosikatsaus 8.8.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 7.11.2018


Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja:
Pierre Brorsson, talousjohtaja
puh.+46 8 624 9541, pierre.brorsson@ramirent.com

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet
puh.+358 20 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 816 työntekijää 298 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent - More than machines®.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Jaa tämä sivu