Ramirent Oyj:n osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2017: Erittäin vahva suoritus Q3:lla

Ramirent Oyj               Osavuosikatsaus          8.11.2017 klo 9.00

HEINÄ-SYYSKUU 2017 LYHYESTI
· Liikevaihto 184,7 (169,2) milj. euroa, kasvua 9,1 % tai 9,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
· Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos parani 34,1 (22,21) milj. euroon tai 18,4 % (13,1 %1) liikevaihdosta
· Bruttoinvestoinnit 41,4 (43,3) milj. euroa
· Rahavirta investointien jälkeen 9,5 (-1,3) milj. euroa 

TAMMI-SYYSKUU 2017 LYHYESTI
· Liikevaihto 523,4 (484,7) milj. euroa, kasvua 8,0 % tai 8,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
· Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos parani 72,6 (47,02) milj. euroon tai 13,9 % (9,7 %2) liikevaihdosta
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) parani 0,42 (0,242) euroon
· Bruttoinvestoinnit 135,5 (143,8) milj. euroa
· Rahavirta investointien jälkeen -1,4 (-31,8) milj. euroa 

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2017 muuttumaton
Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta. 

AVAINLUVUT (milj. EUR ja %) 7-9/17 7-9/16 MUUTOS 1-9/17 1-9/16 MUUTOS 1-12/16
Liikevaihto 184,7 169,2 9,1 % 523,4 484,7 8,0 % 665,2
Käyttökate (EBITDA) 61,6 47,1 30,8 % 152,4 121,2 25,7 % 169,0
Osuus liikevaihdosta, % 33,3 % 27,8 %   29,1 % 25,0 %   25,4 %
Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos 34,1 22,21 53,3 % 72,6 47,02 54,5 % 68,1
Osuus liikevaihdosta, % 18,4 % 13,1 %   13,9 % 9,7 %   10,2 %
EBITA-liiketulos 34,1 14,2 139,7 % 72,6 38,0 90,8 % 59,2
Osuus liikevaihdosta, % 18,4 % 8,4 %   13,9 % 7,9 %   8,9 %
Vertailukelpoinen EPS, EUR 0,23 0,133 76,2 % 0,42 0,244 77,8 % 0,35
Tulos/osake EPS, EUR 0,23 -0,02 - 0,42 0,09 - 0,20
Bruttoinvestoinnit 41,4 43,3 -4,4 % 135,5 143,8 -5,8 % 190,8
Rahavirta investointien jälkeen 9,5 -1,3 - -1,4 -31,8 95,6 % -20,7
Sitoutunut pääoma kauden lopussa       668,9 643,7 3,9 % 645,0
Vertailukelpoinen ROCE %       12,9 % 8,7 %   9,3 %
ROCE %       13,0 % 5,4 %   6,2 %
Vertailukelpoinen ROE %       19,6 % 12,2 %   12,1 %
ROE %       20,1 % 7,1 %   7,2 %
Nettovelka       369,9 357,3 3,5 % 345,8
Nettovelka/EBITDA       1,8x 2,2x -14,7 % 2,0x

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,0 miljoonaa euroa Q3 2016
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,9 miljoonaa euroa 1-9/2016
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus huomioiden Q3 2016
4 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus huomioiden 1-9/2016

Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka:
"Kausiluonteisesti vahvalla Q3:lla tiimimme suoriutui erinomaisesti. Kolmannen vuosineljänneksemme vertailukelpoinen EBITA-liiketulos nousi 53.3 % 34.1 (22.2) miljoonaan euroon - korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2008. Liikevaihto kasvoi 9,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja EBITA-liiketulosmarginaali nousi ja oli 18,4 % (13,1 %) liikevaihdosta. Saavutimme hyviä tuloksia laaja-alaisesti kuluneella  vuosineljänneksellä. Ruotsin, Europe Centralin, Baltian ja Suomen EBITA-kannattavuus oli erittäin vahva. Kannattavuuden paraneminen oli hyvä myös Norjassa. Suotuisan markkinatilanteen ja vahvan suorituksemme ansiosta pidimme investointiohjelmamme aktiivisena ja kalustoinvestoinnit olivat lähellä edellisvuoden tasoa 39,1 (42,0) miljoonassa eurossa. Tästä huolimatta rahavirtamme investointien jälkeen oli positiivinen, 9,5 (-1,3) miljoonaa euroa, mikä yhdistettynä parantuneeseen kannattavuuteen pienensi nettovelan suhdetta käyttökatteeseen 1.8x:aan (2.2x).

Yhdeksän kuukauden liikevaihtomme kasvoi 8,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvoi 54,5 % 72,6 (47,0) miljoonaan euroon eli 13,9 % (9,7 %) liikevaihdosta. Olen ylpeä nähdessäni organisaatiomme toiminnan laadun parantuvan. Olemme onnistuneet hyvin ja aikataulua edellä useissa kannattavuuden parantamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Tästä eteenpäin odotamme tulosparannusohjelmamme vaikutuksen kannattavuuteemme pienenevän ohjelman tuettua kannattavuusparannusta voimakkaasti jo Q4:stä 2016 lähtien.

Ramirentin tilanne ja ympärillä olevat konevuokrausmarkkinat tarjoavat meille mahdollisuuksia luoda arvoa osakkeenomistajillemme myös tulevaisuudessa. Tulevana pääomamarkkinapäivänä 1.12.2017 kerromme vuosien 2018-2020 strategisista pääpainopistealueistamme.

Markkinoiden näkymät vuodelle 2017
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. 

Suomessa konevuokrausmarkkinoiden odotetaan vakiintuvan voimakkaan kysynnän kasvun jälkeen, joka syntyi korkean rakentamisaktiviteetin seurauksena vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Ruotsissa rakentamisen voimakkaan kehityksen odotetaan jatkuvan ja pitävän konevuokrauksen kysynnän korkealla tasolla. Tanskan ja Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltiassa ja Europe Central -segmentin markkinoilla, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, markkinaolosuhteiden odotetaan olevan suotuisat.
 

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 8.11.2017 klo 10.30 suorana audiocastina osoitteessa www.ramirent.com yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Pierre Brorsson. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 981 710 495 (FI), +46 856 642 702 (SE) +44 203 194 0552 (UK) ja +1 855 716 15 97 (US). Audiocast ja puhelinkonferenssin nauhoitus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä. 

Kalenteri 2017-2018
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. 

2017
Pääomamarkkinapäivä                                                 1.12.2017 

2018
Tilinpäätös 2017                                                          8.2.2018
Yhtiökokous                                                                15.3.2018
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu                              9.5.2018
Puolivuosikatsaus                                                        8.8.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu                                 7.11.2018 

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. 

Lisätietoja
Pierre Brorsson, EVP ja talousjohtaja
puh. +46 8 624 9541, pierre.brorsson(at)ramirent.com 

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet
puh. +358 20 750 2859, franciska.janzon(at)ramirent.com     

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com 

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 771 työntekijää 298 toimipaikassa yhteensä kymmenessä maassa Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.

Webcasts:
https://ramirent.videosync.fi/2017-11-08-q3/
Ramirent Q3 2017 Audiocast 8.11.2017 klo 10:30 (esitys englanniksi)

Jaa tämä sivu