RAMIRENT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI YHTIÖN AVAINHENKILÖIDEN UUSISTA KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ VUODELLE 2018

RAMIRENT OYJ                   PÖRSSITIEDOTE                                14.12.2017

Ramirent Oyj:n hallitus on hyväksynyt kaksi uutta kannustinjärjestelmää yhtiön avainhenkilöille vuodelle 2018. Uuden Osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 konsernin johtoryhmälle (Executive Management Team) ja uuden viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan) 2018 yhtiön muille avainhenkilöille.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020 konsernin johtoryhmälle

Ramirent Oyj:n hallitus on hyväksynyt myös uuden Osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 johtoryhmän jäsenille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtoryhmän jäsenten tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tämän järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2021. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja.

Osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 mahdollinen palkkio perustuu osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin vuonna 2018 sekä konsernin kumulatiiviseen osakekohtaisen tuloksen (EPS) kehitykseen vuosina 2018-2020. Osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 270 000 Ramirent Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Viivästetty kannustinjärjestelmä (Deferred Incentive Plan) 2018  yhtiön muille avainhenkilöille

Ramirent Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan, DIP) 2018. Uuden järjestelmän tavoitteena on tukea laajasti yhtiön uudistetun strategian implementointia ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen ja sitouttava palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuosi 2018 sekä kahden vuoden odotusjakso, jonka jälkeen mahdollinen palkkio maksetaan rahana vuonna 2021. Kannustinjärjestelmän kohderyhmää on laajennettu 120 avainhenkilöstä noin 160 avainhenkilöön. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin. Viivästetyn kannustinjärjestelmän 2018 perusteella vuonna 2021 maksettavat enimmäispalkkiot ovat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät kuulu viivästetyn kannustinjärjestelmän piiriin, vaan osakepalkkiojärjestelmään jossa mahdollinen palkkio maksetaan Ramirentin osakkeissa.

LISÄTIEDOT:
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 771 työntekijää 298 toimipaikassa yhteensä kymmenessä maassa Euroopassa. Ramirent on listattu Nasdaq Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.

Jaa tämä sivu