Strategia

Kannattavaa kasvua ydinliiketoimintaan -strategiamme keskeiset tekijät

Ramirent keskittyy pääomatehokkaaseen kasvuun ydinliiketoiminnassa Konevuokrauksessa ja siihen liittyvissä palveluissa.

Konsernin strategian tavoitteena vuosina 2018-2020 on kehittää kannattavuutta keskittymällä järjestelmällisesti yrityksen kannattaviin liiketoimintoihin, suorituskyvyn johtamiseen, toimiviin prosesseihin, pääomatehokkuuteen ja ihmisten johtamiseen.


ramirent_strategy_2017_fi.png : 118Kb

Kasvu pienissä ja keskisuurissa asiakkaissa
Markkinaosuutemme pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla on yhä keskivertoa alemmalla tasolla, ja aiomme kasvaa parantamalla asiakaskokemusta ja kaluston saatavuutta.

Suurten asiakkaiden ensisijainen valinta
Haluamme entisestään vahvistaa asemaamme suurten asiakkaiden ensisijaisena valintana tarjoamalla kehittyneitä kokonaisratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, tuottavuutta ja vastuullisuutta rakennusalalla sekä muilla sektoreilla. Ramirentilla on markkinoiden paras tarjoama rakennusalan yritysten tuottavuuden parantamiseksi.

Alan parhaan toimitusketjun rakentaminen
Haluamme saavuttaa merkittävän parannuksen kaluston saatavuudessa, toimitusten tarkkuudessa ja toimitusketjun tehokkuudessa vuoteen 2020 mennessä kehittämällä ja digitalisoimalla prosesseja. Toimitusketjun hallinnassa on merkittävää hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tiukempi suorituskyvyn johtaminen heikon kannattavuuden yksiköissä
Tähtäämme siihen, että vuoteen 2020 mennessä yhdenkään yksikön tai toimipisteen liiketulosprosentti (EBIT %) ei jää alle 10:een. Otamme käyttöön selkeät suorituskyvyn mittarit koko yritykselle.

Pääomatehokas kasvu
Tähtäämme keskiarvoa nopeampaan kasvuun pääoman kannalta vähemmän pääomaa vaativissa tuotekategorioissa ja kasvatamme pääomatehokkuuttamme parantamalla toimitusketjuamme sekä optimoimalla korvausinvestointejamme. Aiomme kasvaa vuosittain 2 prosenttia ilman kasvuinvestointien vaikutusta.

Hienoksi työpaikaksi keskittymällä johtamiseen ja työturvallisuuteen
Parantaaksemme suoritustamme ja saavuttaaksemme päivitetyt strategiset ja taloudelliset tavoitteemme, haluamme luoda Ramirentistä hieno työpaikka. Kehittämällä Ramirentin johtamiskulttuuria ja turvallisuusstandardeja tähtäämme työpaikkojen parhaan neljänneksen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. 


Jaa tämä sivu