Vastuullisuuden johtaminen ja laadunhallinta

Panostamme erityisesti vastuullisuuden johtamisen ja laadunhallinnan yhtenäistämiseen.

Ramirentin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatutyö perustuu vuosittaisille liiketoimintayksikkökohtaisille suunnitelmille. Keskeisiä vastuullisuustyön mittareita ovat esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, tapaturmien määrä, energiankulutus ja kierrätettävän jätteen osuus.

Ramirent-konsernin johtoryhmä vastaa strategisista vastuullisuuslinjauksista ja määrittää yhtiön yhteiset vastuullisuustavoitteet. Linjajohto vastaa päivittäisistä vastuullisuuskysymyksistä, kuten työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista.

Kansainväliset laatusertifioinnit

Maa

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Baltia (Viro, Latvia, Liettua)

x

x

x

Tsekin tasavalta*

x

x

2018

Tanska

x

x

x

Suomi

x

x

x

Norja

x

x

x

Puola*

2017

x

x

Ruotsi

x

x

x

Slovakia*

x

x

2017

* Ei vielä multi-site-sertifikaatin piirissä.


Sertifioitu RamiWay johtamisjärjestelmä

Ramirent on saavuttanut multi-site sertifikaatin ”RamiWay” -johtamisjärjestelmälleen, joka on linjassa yhtiön strategisen tavoitteen kanssa luoda yhteinen Ramirent-toimintamalli. Multi-site sertifiointi on osoitus siitä, että Ramirentin johtamisjärjestelmä täyttää ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien asettamat vaatimukset liittyen laadun, ympäristöasioiden sekä työterveys- ja turvallisuusasioiden johtamiseen.

Perusvaatimus multi-site sertifioinnille on yhteinen johtamisjärjestelmä, jonka hyödyt on havaittavissa erityisesti asiakaspalvelutilanteessa. Yhteinen johtamisjärjestelmä jolla on kansainvälinen sertifiointi, varmistaa laadun kaikille asiakkaille riippumatta siitä missä toimipisteessä he asioivat. Johtamisjärjestelmä takaa yhteiset toimintatavat, systemaattisen toimintojen seurannan, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä organisaation jatkuvan kehittämisen.

Multi-site sertifikaatin haku on tavallista organisaatioille, jotka toimivat useissa toimipisteissä ja erityisesti kun toimipisteitä on useissa eri maissa. Multi-site sertifikaatin myötä Ramirentia ei enää luokitella yhtiöksi jolla on vain toimintoja eri maissa, vaan yhtiöksi jonka toiminta on maarajat ylittävää ja se tapahtuu useissa toimipisteissä yhden yhteisen johtamisjärjestelmän kautta.Jaa tämä sivu