YK Global Compact

Ramirent on ollut osa YK:n Global Compact -toimintaa vuodesta 2015. Ramirent on sitoutunut aktiivisesti tukemaan Yhdistyneiden Kansakuntien perusperiaatteiden täytäntöönpanoa ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien, kestävän ympäristökehityksen ja korruptionvastaisuuden saroilla.

Osallistuminen on konsernitason päätös, mutta koskee kaikkia Ramirent-konsernin yksikköjä. Global Compact toimii strategisena runkona jäsennellylle lähestymiselle sosiaalista vastuuta kohtaan. Toteuttamisessa huomioidaan eri tytäryhtiöiden kokemukset ja paikalliset lähtökohdat.

Sisäisesti edistymistä tarkkaillaan paikallisten liiketoiminnan suunnitteluprosessien ja sisäisten tarkastusten avulla. Ulkoisesti edistyminen raportoidaan Global Compact -toimistoon vuosittain ja julkistetaan vuosikertomuksessa.

Noudatamme YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta:

1.    Yritykset edistävät ja kunnioittavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia.

2.    Yritykset varmistavat, että ne eivät osallistu ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

3.    Yritykset kunnioittavat kokoontumisvapautta ja kollektiivisia työehtosopimuksia.

4.    Yritykset estävät pakkotyön käytön.

5.    Yritykset estävät lapsityövoiman käytön.

 6.    Yritykset eivät salli syrjintää työhönotossa tai työtehtävien antamisessa.

7.    Yritykset noudattavat varovaisuusperiaatetta ympäristöön kohdistuvissa riskitekijöissä.

8.    Yritykset toimivat aloitteellisesti vastuullisen ympäristötoiminnan lisäämiseksi.

9.    Yritykset suosivat ympäristöystävällisten tekniikoiden käyttöönottoa ja kehittämistä.

10.  Yritykset torjuvat kaikenlaista korruptiota, kuten kiristystä ja lahjontaa.

ungc.png : 43Kb

Jaa tämä sivu