Eettiset toimintaperiaatteet

Ramirentin eettiset toimintaperiaatteet tukevat Ramirentin kestävää kehitystä ja menestystä sekä antavat meille ja sidosryhmillemme yleisesti hyväksytyt ohjeet.Eettiset toimintaperiaatteemme luovat yhteisen perustan kaikelle liiketoiminnalle ja toimeksiannoille. Eettiset toimintaperiaatteet kuvaavat yrityksemme kulttuuria, yhteisiä hyväksyttyjä käytäntöjä ja lain- ja säännöksien mukaista toimintaa. Eettiset toimintaperiaatteet on tarkoitettu kaikille konsernimme työntekijöille, johtajille, alihankkijoille ja toimittajille, jotka työskentelevät kanssamme.

Suhteemme henkilöstöön

  • Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu
  • Ihmisoikeudet
  • Hyvinvointi ja turvallisuus työpaikalla
  • Sivutoimet

Suhteemme asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin

  • Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta
  • Rehellinen kilpailu ja kilpailun vapauden varmistavan lainsäädännön noudattaminen
  • Luottamukselliset tiedot ja sisäpiiritiedot
  • Taloudellisen tiedon oikeellisuus
  • Tietoturva

Ympäristön suojelu ja turvallisuus

Sponsorointi ja suhteet ympäröivään yhteiskuntaan


Ramirentissä eettiset toimintaperiaatteet ovat kaiken toiminnan olennainen perusta.Jaa tämä sivu