Yhteiskunnallinen osallistuminen ja sponsorointi

Ramirent kannustaa liiketoimintayksiköitään ja henkilöstöään osallistumaan yhteistä hyvää edistävään yhteiskunnalliseen toimintaan sillä edellytyksellä, että toiminta ei liity puolueisiin, henkilökohtaisiin vaalikampanjoihin tai poliittisesti sitoutuneisiin organisaatioihin.

Yhtiönä Ramirent ei koskaan ota kantaa poliittisiin kysymyksiin, ei tue poliittisia puolueita eikä anna taloudellista tukea poliittiseen toimintaan.

Urheilussa sponsoroimme ensisijaisesti yksittäisiä tapahtumia ja kilpaurheiluun keskittyneitä organisaatioita. Yksittäisiä urheilijoita sponsoroimme valikoidusti. Kulttuuria tuemme muun muassa kutsumalla kulttuurihenkilöitä kouluttamaan henkilöstöä esimerkiksi viestien lähettämisessä, kehon kielessä ja muissa vastaavissa aiheissa.

Ramirent kannustaa yksiköitään tukemaan Ramirentin liiketoimintaan liittyvää opiskelijatoimintaa. Opinnot voivat liittyä esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen, Itä-Eurooppaan, turvallisuuskoulutukseen, laitteisiin ja koneisiin tai rakentamiseen ja rakennusmenetelmiin.

Sponsoroinnin tavoitteena on tukea ensisijaisesti urheiluun, kulttuuriin ja ympäristönsuojeluun liittyvää toimintaa. Ramirent ei sponsoroi hankkeita, jotka tukevat poliittista toimintaa, väkivaltaa, uskonnollisia ryhmiä, alkoholia tai huumeita.

Meille sponsorointi on osa markkinointia − liiketoiminnan kaltaista vaihtokauppaa kahden tai usean osapuolen välillä. Sponsorointiprojektissa yrityksen tavoitteena on saada taloudellista hyötyä sitoumuksestaan. Yksi perusperiaatteistamme on, että vaadimme jotain sitoumuksen vastineeksi. Syy tähän on toisaalta sponsorointiprojektin vastavuoroisuuden takaaminen ja toisaalta sen varmistaminen, ettei sijoitusta verottajan näkökulmasta voi tulkita lahjaksi. Sponsorointiprojekteille on aina laadittava kirjalliset sopimukset. Pyrimme myös sponsoroimaan monenlaisia hankkeita, jotta mahdollisimman useat tahot hyötyisivät sponsoroinnista.


Jaa tämä sivu