Sidosryhmät

Kohtaamme päivittäin tuhansia ihmisiä lukuisissa paikallisyhteisöissä, joissa toimimme. Teemme tiivistä yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Kuuntelemme heitä ja kehitämme toimintaamme heidän tarpeidensa ja palautteensa perusteella.

Sidosryhmä

Yhteistyö ja vuorovaikutus vuonna 2016

Asiakkaat

Palvelemme yli 150 000 asiakasta 290 toimipisteessä kymmenessä maassa.

 • Jatkuva vuoropuhelu vuokraus- ja ratkaisupalveluissa
 • Koulutus vuokrakaluston turvalliseen käyttöön
 • Jatkuva Net Promoter Score (NPS) -pohjainen, tekstiviestillä toimiva asiakastyytyväisyyskysely
 • Vastuullisuusviikko Ruotsin toimipisteissä, painopiste turvallisuudessa ja turvallisuustapahtumat Norjassa, Baltian maissa, Puolassa ja Suomessa

Henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on meille keskeinen voimavara. Työllistämme 2686 työntekijää.
 • Säännölliset kehityskeskustelut
 • Päivittäinen vuoropuhelu tiimeissä
 • Jatkuva turvallisuuskeskustelu ja -johtaminen
 • Koulutukset ja osaamisen kehittäminen
 • Säännöllinen Rami Ear -henkilöstökysely
 • Virtuaalinen keskustelu uuden toimitusjohtajan kanssa
 • Kaikissa maissa järjestetty Rami-päivä
 • Ramirent Management Day –konferenssi

Sijoittajat ja osakkeenomistajat

Pitkän aikavälin tavoitteemme on maksaa vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvän hallintotavan (Corporate Governance) ja riskienhallinnan periaatteita.
 • Uudet lyhyen aikavälin tavoitteet kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2017
 • Säännölliset tapaamiset sijoittajien ja analyytikoiden kanssa
 • Kohderyhmien palvelu digitaalisissa kanavissa
 • Toiminta, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen asettamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suomalaista osakeyhtiölakia, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestystä

Laite- ja palveluntoimittajat Valitsemme laite- ja palveluntoimittajat tunnettujen ja johtavien tuotemerkkien joukosta.

 • Laite- ja palveluntoimittajien arvioinnit ja tarkastukset, joiden avulla parannetaan toimittajasuhteiden hallintaa ja vuoropuhelua
 • Tuotteiden kehittäminen yhdessä tärkeimpien strategisten toimittajien kanssa
 • Verkkoperehdytyksen materiaalit myös laite- ja palveluntoimittajien käyttöön

Paikallisyhteisöt

Olemme läsnä lähes 300 paikallisyhteisössä.
 • Jatkuva yhteistyö paikallisten viranomaisten, päättäjien ja hallintoelinten kanssa
 • Opinnäytetyömahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijoille
 • Ramirent Management -harjoittelijaohjelma, joka auttaa nuoria kykyjä kasvamaan keskeisiin johtotehtäviin Ramirentissa
 • Paikallisten sidosryhmien osallistuminen turvallisuuden ja liikenteen suunnitteluun suurten ja keskeisten työmaiden lähistöllä
 • Ramirent otti turvapaikanhakijan työharjoittelijaksi

Toimialajärjestöt

Kehitämme konevuokrausalan vastuullisuutta.

Aktiivinen jäsen Euroopan kone- ja laitevuokrausjärjestö ERA:ssa (European Rental Association). Ramirentilla on ERA:n vastuullisuuskomitean puheenjohtajan paikka.

Media

Avoin ja jatkuva mediayhteistyö pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä noudattaen.Jaa tämä sivu