Ympäristövastuu

Ramirent tarjoaa innovatiivisia, dynaamisia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme ympäristötavoitteita. Vuonna 2011 esittelimme kiinnostavan uuden Ramirent Green -konseptin, joka auttaa asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuuttaan. Tavoitteemme on olla innovatiivisten, ympäristöystävällisten ratkaisujen edelläkävijä rakennusalalla. Vuokraaminen on itsessään aina ympäristöystävällistä, koska samaa laitetta hyödyntää moni käyttäjä.

VUOKRAAMINEN ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ
Ekotehokkuus on liiketoimintamme ydin, sillä koneiden ja laitteiden valmistuksessa on käytetty monenlaisia kalliita, uusiutumattomia raaka-aineita. On kustannus- ja ekotehokasta, että mahdollisimman monet käyttäjät hyötyvät samoista koneista ja laitteista vuokraamalla niitä silloin, kun itse tarvitsevat niitä. Ramirent auttaa asiakkaitaan valitsemaan työmaalle parhaat mahdolliset koneet ja laitteet. Kun valitsemme laitevalmistajia, priorisoimme ratkaisuja, jotka auttavat meitä pienentämään ympäristölle aiheutuvaa
kuormitusta. Kiinnitämme huomiota energiankäytön tehokkuuteen, öljyjen ja voiteluaineiden hävittämismenetelmiin sekä melun- ja tärinäntorjuntaan. Asiakkaamme voivat luottaa, että vuokraamalla laitteensa meiltä he myös tekevät ympäristön- ja turvallisuuden kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneita minimoimaan kaikki kielteiset vaikutukset ympäristöön. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat avaintyökalujamme.


HUOLEHDIMME LAITTEISTOSTAMME
Huollamme ja tarkistamme laitteemme jokaisen vuokrauksen jälkeen. Tavoitteena on vähentää käytönaikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia ja pidentää laitteiden käyttöikää. Hyvin huolletun laitteen elinkaari voi jatkua myös toisen käyttäjän omistuksessa. Ongelmajätteet, kuten akut, jäteöljyt ja suodattimet, irrotetaan ja lajitellaan lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla. Pienennämme haitallisia ympäristövai- kutuksia, kuten kuljetusten yhteydessä syntyviä pakokaasuja, tehostamalla logistiikkaamme ja hyödyntämällä vuokraamoverkostoamme. Tavoitteena on aina kuljettaa mahdollisimman monta laitetta samaan aikaan lyhintä reittiä käyttäen. Monet vuokraamopisteistämme kierrättävät kaikki jätteensä.

Jaa tämä sivu